1 / 6

Trwa „Akcja Dzielnica” w Katowicach, polegająca na kompleksowej rewitalizacji 27 miejsc w mieście i obejmująca uporządkowanie zieleni, nasadzenia drzew i krzewów oraz montaż elementów małej architektury w 12 dzielnicach miasta. W pierwszych 9 lokalizacjach zrealizowano już inwestycje.

– Katowice to trzecie najbardziej zielone miasto w Polsce. Prawie połowa naszego miasta to tereny zielone – parki, lasy, skwery. Projekt „Akcja Dzielnica” jest odpowiedzią na oczekiwania zgłaszane przez mieszkańców, by więcej zieleni pojawiło się także w terenach zabudowanych. Dlatego na początek, biorąc pod uwagę te wszystkie głosy, wytypowaliśmy 27 lokalizacji. Pierwszy etap prac za nami. Koszt 9 wykonanych rewitalizacji to 408 tys. zł, a projekt pochłonie łącznie docelowo ponad milion zł – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Realizatorem inwestycji jest katowicki zakład zieleni miejskiej. Kolejne 18 inwestycji jest w trakcie realizacji i będą finalizowane w najbliższych tygodniach. To m.in. Plac Filaka w dzielnicy Kostuchna, gdzie nasadzone zostaną krzewy i drzewa oraz pojawią się nowe ławki i kosze na śmieci. Zakończenie całej akcji – czyli rewitalizacja 27 punktów w 12 dzielnicach, zaplanowane jest na wrzesień tego roku.

– Ze względu na nasadzenia, prace rozpoczęliśmy wczesną wiosną, czego efekty już w pierwszych lokalizacjach widać. Wśród zrealizowanych inwestycji są m.in. warta 45 tys. zł rewitalizacja w dzielnicy Józefowiec, obejmująca zarówno nasadzenia, jak również montaż małej architektury, a także warte 50 tys. zł nasadzenia na rozdrożu ul. Lwowskiej i Oswobodzenia – powiedział Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Pozostałe inwestycje zrealizowano w Bogucicach, Śródmieściu, Giszowcu, Janowie i Dębie. Jednak największe przedsięwzięcie, o wartości 145 tys. zł, zrealizowane zostanie w Janowie w rejonie ul. Grodowej i Nad Stawem. Obszar ten wymaga najpierw oczyszczenia, a następnie nasadzeń i zamontowania elementów małej architektury. Wśród zaplanowanych zadań są także nasadzenia wzdłuż ulic i chodników, które w tej chwili pokryte są nieestetycznymi  trawnikami. Zaplanowano w tych miejscach nasadzenia krzewów, które nie ograniczają widoczności, a będą ciekawym rozwiązaniem wzdłuż ul. Kościuszki oraz Mikołowskiej. Działania rewitalizujące obszary miasta to uzupełnienie przyjętej polityki miasta, która dokłada szczególnych starań w pielęgnacji zieleni i regularnych nasadzeń.

– Wiele inwestycji wymaga odpowiedniego przygotowania terenu budowy, a tym samym dokonania wycinek drzew, często wymiana drzewostanu spowodowana jest także względami bezpieczeństwa. Jednak w Katowicach – mimo braku nakazu – przyjęto politykę prowadzenia regularnych nasadzeń. W roku ubiegłym ZZM  nasadził ponad 4 tys. drzew i ponad 20,5 tys. krzewów. Te statystyki oznaczają, że na każde wycięte drzewo, ZZM nasadził w zamian 10 nowych – podsumowuje M. Krupa.

Czytaj więcej

Skomentuj