Ochrona środowiska to jedno z największych wyzwań XXI w. W ostatnich latach wiele uwagi poświęcano efektowi cieplarnianemu czy walce z dziurą ozonową. Kłopoty związane z zalewającymi świat śmieciami przez długi czas znajdowały się jednak na drugim planie. Amest Otwock Sp. z o.o., dostrzegając wagę problemu, prowadzi szeroką działalność edukacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

Kłopoty związane z nieodpowiedzialnym postępowaniem ze śmieciami dotyczą również Polski. Rokrocznie na terenie naszego kraju likwiduje się tysiące dzikich wysypisk, urządzanych np. w lasach. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, tylko w 2019 r. zlikwidowano 11 370 tego typu „obiektów”, stanowiących zagrożenie pożarowe, a także środowiskowe.

– Odpowiedzią na to negatywne zjawisko jest przede wszystkim edukacja. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że nawet jedna, z pozoru niewinna butelka może być groźna dla środowiska, szczególnie dla małych zwierząt i owadów. Dlatego na terenie Amest Otwock powstała ścieżka ekologiczno-­edukacyjna, dzięki której zarówno dzieci, jak i dorośli mogą poznać zasady bezpiecznego postępowania z odpadami – mówi Kazimierz Pietras, dyrektor składowiska Amest Otwock Sp. z o.o.

Oprócz tego, przedsiębiorstwo prowadzi wiele inicjatyw, których celem jest promowanie postaw proekologicznych. Wakacyjna akcja „Sprzątamy Otwock”, zachęcająca mieszkańców do dbania o czystość najbliższej okolicy, zaowocowała uprzątnięciem fragmentu lasu w Świdrze i części terenów zielonych w pobliżu ul. Batorego i ul. Karczewskiej. Podczas finału inicjatywy – pikniku ekologicznego na terenie składowiska Amest Otwock z udziałem wiceministra klimatu, Jacka Ozdoby – odbyły się m.in. warsztaty dotyczące ochrony środowiska.

Przyszłość w innowacji

Kolejnym krokiem przedsiębiorstwa jest powołanie Akademii Ekologicznej Amest Otwock, w ramach której możliwe będzie poznanie tajników funkcjonowania składowiska i gospodarowania odpadami. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, gdy pozwoli na to sytuacja pandemiczna, będą mogły na własne oczy zobaczyć proces profesjonalnego przetwarzania śmieci. Na terenie składowiska już funkcjonują m.in. pasieka, staw będący ostoją dla ptaków i ryb oraz nowoczesna biogazownia.

Warto podkreślić, że spółka Amest Otwock jest wyróżniana za prowadzone przez siebie działania. W listopadzie zdobyła nagrodę za innowacyjność w konkursie „Dobra Firma 2020” Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. W raporcie „Kryzys śmieciowy na Mazowszu – jak walczyć z plagą dzikich wysypisk” Warszawskiego Forum Samorządowego, dostrzeżono proekologiczne funkcjonowanie obiektu. Bezpieczeństwo pracy przedsiębiorstwa potwierdzają również przeprowadzane kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej czy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

– Naszej działalności przyświecają dwa cele: dbałość o środowisko naturalne i efektywność. Dlatego na terenie przedsiębiorstwa funkcjonuje nowoczesna elektrownia, pozwalająca na odzyskiwanie zielonej energii elektrycznej – zauważa Kazimierz Pietras. – Odpady unieszkodliwiane są na ograniczonym polu składowym, dzięki czemu możliwe jest minimalizowanie oddziaływania obiektu na środowisko naturalne. Wszystkim zabiegom technicznym towarzyszą prace zabezpieczające stateczność zboczy, a także zapewniające im przeciwerozyjną obudowę roślinnością pionierską. Rekultywacja obejmuje również inicjowanie procesów glebotwórczych i tworzenie warunków siedliskowych dla roślin – podkreśla dyrektor składowiska Amest Otwock Sp. z o.o.


Artykuł powstał we współpracy z firmą Amest Amest Otwock Sp. z o.o.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj