Przedstawiony przez resort środowiska projekt założeń do planu zarządzania Puszczą Białowieską jako obiektem światowego dziedzictwa jest w wielu miejscach niezgodny z oficjalną dokumentacją UNESCO – uważa sześć organizacji ekologicznych w tym m.in. Greenpeace.

3 stycznia resort środowiska przedstawił do konsultacji projekt założeń do zintegrowanego zarządzania Puszczą Białowieską jako obiektem światowego dziedzictwa UNESCO. W środę te konsultacje się zakończyły.

Sześć organizacji pozarządowych (Dzika Polska, Greenpeace Polska, Greenmind, WWF Polska, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot) w opublikowanym w czwartek komentarzu wskazuje szereg błędów w zaproponowanym przez ministerstwo dokumencie.

“W przedstawionym dokumencie resort przemilcza fakt uznanych przez UNESCO uniwersalnych wartości Puszczy Białowieskiej (z ang. Outstanding Universal Values), proponując swoją własną listę, w której na pierwsze miejsce wysuwa się działalność człowieka. Deprecjonowanie wartości przyrodniczej Puszczy Białowieskiej na rzecz jej użytkowania przez ludzi jest posunięciem szkodliwym i sprzecznym z faktami naukowymi” – podkreślili ekolodzy.

Ich zdaniem, projekt założeń do planu zarządzania puszczą jest w wielu miejscach niezgodny z oficjalną dokumentacją UNESCO.

“Nieprawdziwa jest teza, że uniwersalne wartości, dla których Puszcza Białowieska uznawana jest za Obiekt Światowego Dziedzictwa, są wynikiem działalności człowieka. W czasach nowożytnych była ona na terenie puszczy bardzo ograniczona. Dowodzą tego liczne badania przyrodnicze i historyczne. Naturalne procesy oraz siedliska zagrożonych gatunków mogły trwać i rozwijać się na terenie puszczy jako efekt kilku wieków ograniczeń w jej użytkowaniu – począwszy od czasów Polski królewskiej, po okres carski i lasu o specjalnym statusie” – oceniają organizacje.

Aktywiści dodają, że w dokumencie nie mówi się też, iż intensywna gospodarka leśna, zwłaszcza pozyskanie drewna i sztuczne nasadzenia “stanowią dla Puszczy Białowieskiej i wielu gatunków w niej żyjących istotne zagrożenie”.

Ekolodzy argumentują, że społeczność międzynarodowa oczekuje od Polski “ochrony tych wyjątkowych na skalę światową wartości puszczy, które zostały zidentyfikowane przez naukowców i zapisane w dokumentach UNESCO”. “Projekt ministerstwa w obecnym kształcie niestety tego nie gwarantuje” – zaznaczono w piśmie.

Organizacje pozarządowe krytykują też, krótki czas (cztery dni robocze) w jakim mogły one przesłać uwagi do dokumentu MŚ (projektu założeń do planu zarządzania puszczą). Ich zdaniem, tak krótki czas konsultacji wskazuje, że są one iluzoryczne.

Resort środowiska wskazuje jednak, że konsultacje nad samym planem dla puszczy mogą trwać nawet kilka lat.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj