W sześciu miastach województwa wielkopolskiego (Gniezno, Kórnik, Nowy Tomyśl, Piła, Swarzędz, Września) NFOŚiGW dofinansuje zakup łącznie 25 ekologicznych autobusów: elektrycznych i wodorowych oraz budowę infrastruktury do ładowania. Wsparcie z NFOŚiGW opiewa na kwotę 48,4 mln zł, z czego 43,9 mln zł stanowią bezzwrotne dotacje, a 4,5 mln zł – preferencyjne pożyczki. 

Dofinansowanie dla sześciu wielkopolskich miast pochodzi z realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wieloletniego programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny” („ZTP”).

Redukcja emisji tlenków azotu

– Wsparcie kierujemy nie tylko do wielkich aglomeracji, ale przede wszystkim do miast średnich i małych. Dysponują  one skromniejszymi możliwościami rozwojowymi, często borykając się z problemami cywilizacyjnymi takimi jak smog, nadmierna emisja gazów cieplarnianych i hałas – zaznacza wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Sławomir Mazurek. – Samorządy, także w Wielkopolsce, coraz chętniej stawiają na zeroemisyjną komunikację lokalną, słusznie dostrzegając w tym szansę na ekorozwój swoich miast. Chętnie wspieramy ekologiczne i modernizacyjne aspiracje miast i miasteczek.

Projekty wsparte przez NFOŚiGW w Wielkopolsce zakładają łącznie zakup 25 ekologicznych autobusów: 22 o napędzie elektrycznym i 3 zasilane wodorem. Pojazdy będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, niektóre także klimatyzowane. Beneficjenci w ramach otrzymanych dotacji i pożyczek zakupią i zamontują również infrastrukturę do ładowania zeroemisyjnych pojazdów, w tym ładowarki mobilne, ładowarki do zajezdni, przyłącza i stacje transformatorowe. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla kierowców i mechaników obsługujących nowe autobusy. Realizacja poszczególnych inwestycji – w zależności od miasta – zakończy się między 30 września 2023 r. a 30 września 2025 r. Efektem ekologicznym przedsięwzięć ma być istotne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, redukcja emisji tlenków azotu oraz pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10).

Gniezno, Kórnik, Nowy Tomyśl stawiają na prąd

Przedsięwzięcie zakłada zakup do Gniezna 10 autobusów o napędzie elektrycznym. Dofinansowanie obejmie także infrastrukturę ładowania pojazdów (5 dwustanowiskowych ładowarek zajezdniowych, 2 ładowarki mobilne i 1 stacja transformatorowa). Przeszkolonych zostanie co najmniej 20 kierowców i 10 mechaników. Dotacja z NFOŚiGW: prawie 18,5 mln zł.

Gmina Kórnik zakupi 3 ekologiczne autobusy o napędzie elektrycznym i 3 ładowarki do zajezdni. Szkolenie obejmie co najmniej 18 osób, mających obsługiwać nowe autobusy. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 4,8 mln zł dotacji i prawie 3,6 mln zł pożyczki.

Nowy Tomyśl nabędzie 1 autobus o napędzie elektrycznym. Do jego ładowania posłużą 2 punkty zainstalowane na terenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz 1 ładowarka mobilna. Szkolenie przejdą co najmniej 3 osoby. Dotacja z NFOŚiGW: ponad 1,5 mln zł.

Piła, Swarzędz, Września a ekologiczne autobusy

Piła planuje zakup 3 autobusów o napędzie wodorowym i 2 zasilane energią elektryczną. Na towarzyszącą infrastrukturę złożą się 3 punkty ładowania, w tym 1 ładowarka mobilna i 1 ładowarka dwustanowiskowa. Przeszkolonych będzie co najmniej 20 osób mających obsługiwać pojazdy. Dotacja z NFOŚiGW: niemal 9,6 mln zł.

Projekt przewiduje zakup 5 autobusów o napędzie elektrycznym do Swarzędza. W ramach inwestycji planuje się również zakup i montaż na terenie zajezdni autobusowej w Garbach 2 punktów ładowania. Szkolenie odbędzie co najmniej 10 kierowców i 5 mechaników. Dotacja z NFOŚiGW: 7,9 mln zł.

W ramach przedsięwzięcia Września zamierza kupić 1 ekologiczny autobus o napędzie elektrycznym + 1 ładowarkę (stacjonarną lub mobilną). Dofinansowanie z NFOŚiGW: prawie 1,8 mln zł dotacji i niemal 918 tys. zł pożyczki.

Gniezno, Kórnik, Nowy Tomyśl Piła, Swarzędz, Września dołączają do coraz liczniejszego grona miast korzystających z dofinansowania na zakup ekologicznych autobusów. Niedawno na Portalu Komunalnym pisaliśmy m.in. Bolesławcu, Głogowie i Legnicy.

Cel „Zielony Transport Publiczny”

Główny cel programu „Zielony Transport Publiczny” to zmniejszenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie zbiorowym, a w konsekwencji – poprawa stanu powietrza w ośrodkach miejskich. Upowszechnienie na liniach komunikacyjnych polskich miast autobusów, które nie emitują CO2, szkodliwych związków (m.in. tlenki azotu i siarki) oraz pyłów, stanowi jeden z ważnych czynników ograniczania zanieczyszczania powietrza i poprawy jakości życia mieszkańców.

Czytaj więcej

Skomentuj