Po latach starań w końcu doszło do popisania umowy na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Elblągu. Planowany koszt inwestycji to 193 mln zł.

Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski, Wiceprezydent Janusz Nowak i Dyrektor Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Andrzej Kurkiewicz podczas konferencji która odbyła się 15 kwietnia poinformowali o podpisaniu umowy dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Elblągu.

Podpisanie umowy jest efektem szeregu działań podejmowanych zarówno przez włodarzy miejskich jak i zarządzających Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.

Lata przygotowań i pozyskiwania środków

Inwestycja będzie finansowana po części z wkładu własnego (ok 40 mln zł) jak i ze środków pozyskanych w ramach dotacji bezzwrotnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (ok 70 mln zł) oraz z niskooprocentowanego kredytu.

Pierwsze starania o pozyskanie środków na modernizację miały miejsce już w w latach 2011 – 2012 – wówczas jednak bez powodzenia. Postępowanie przetargowe, którego efektem jest podpisana właśnie umowa nie było łatwe i trwało niemal 2 lata.

Pierwsze oferty zostały otwarte już jesienią 2018 roku, ale niestety przetarg musiał zostać powtórzony. Kolejne oferty rozpatrywano jesienią 2019 – tym razem po przejściu kontroli NIK oraz UZP przetarg został uznany za przeprowadzony prawidłowo i w efekcie możliwe było podpisanie umowy z firmą Instal z Warszawy.

Długo wyczekiwana modernizacja

15 kwietnia podpisano umowę na realizację pierwszej części przebudowy, tj. na modernizację ciągu ściekowego i ciągu osadowego – wartość tej części inwestycji to ok. 143 mln zł. Warto zaznaczyć że procedura przewiduje tu sytuację, w której możliwe będzie wdrożenie również kolejnego elementu modernizacji, tj. zagospodarowanie osadów – wówczas koszt tej inwestycji wzrośnie znacznie.

– Bardzo się cieszę, bo to potężna inwestycja, której łączny koszt to ponad 193 mln zł. Mamy już wykonawcę i przechodzimy teraz do realizacji zadania – mówił Witold Wróblewski prezydent Elbląga. – Stan oczyszczalni wymagał remontu, obiekty które tam się znajdują powstawały w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych – dodał wiceprezydent Janusz Nowak

Czytaj więcej

Skomentuj