Do 31 sierpnia potencjalni wykonawcy mogą składać oferty w przetargu na budowę instalacji odzysku energii w Starachowicach. Jako paliwo w elektrociepłowni mają być wykorzystywane także odpady.

Instalacja powstanie kotłowni przy ul. Ostrowieckiej 3 w Starachowicach.

W trakcie przygotowywania inwestycji pojawiały się protesty. Stowarzyszenie „Wrażliwi społecznie” doprowadziło do przeprowadzenia referendum. To odbyło się 8 września, ale ze względu na zbyt niską frekwencję (głosowało 1889 osób, więc wyniosła 12,5 proc. przy wymaganych 30 proc.) było nieważne.

Frakcję nadsitową, w ilości około 4-5 tys. ton rocznie, do elektrociepłowni w Starachowicach ma dostarczać m.in. Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach.

Jak mówi Leszek Wołowiec, prezes MZGOK w Janczycach, uruchomienie tej instalacji w zasadzie rozwiązuje problem zakładu z nadwyżką „nadsitówki”.

Więcej w sierpniowym wydaniu miesięcznika „Przegląd Komunalny”.

Czytaj więcej

Skomentuj