Szczecin, Gdynia i Polkowice otrzymają w sumie ponad 12 mln zł dotacji na zakup autobusów elektrycznych. W kolejce do dofinansowania czeka też Poznań.

Trzy miasta zakupią w sumie 14 autobusów, których koszt oszacowano na 37 mln zł. 12,4 mln zł dofinansowania pochodzi z programu wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny”. W jego budżecie na lata 2017-2020 zaplanowano na 200 mln zł (41 mln zł na  dotacje, a 159 mln zł na pożyczki).

Najwięcej, bo ponad 18,4 mln zł na zakup sześciu bezemisyjnych autobusów wyda Szczecin (6 mln zł dofinansowania). Również sześć autobusów za 15,5 mln (przy pięciomilionowej dotacji) planuje kupić Gdynia. Polkowice chcą wyposażyć swoją flotę w dwa pojazdy kosztujące w sumie ponad 3,4 mln zł (dotacja 1,4 mln zł). Umowy na dofinansowania dla tych miast zostały już podpisane.

Wniosek Poznania nadal czeka na zatwierdzenie przez Ministra Środowiska. Jeśli to nastąpi, stolica Wielkopolski może otrzymać prawie 5,3 mln zł dotacji na zakup sześciu nowych autobusów oraz 9,7 mln zł pożyczki na uruchomienie stacji ładowania obsługujących pojazdy transportu miejskiego. Poznański projekt ma kosztować 19 mln zł.

– Program pn. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 2) GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny przewiduje możliwość zakupu nowych autobusów elektrycznych (na ten cel można ubiegać się o dotacje) oraz modernizacji lub budowy stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych (przeznaczone są na to pożyczki), przy czym stacja ładowania będzie wykorzystywana wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego – informuje w komunikacie NFOŚiGW. – Intensywność dofinansowania zależy od formy: dotacje są udzielane do 40 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia na zakup autobusów elektrycznych, z kolei pożyczki do 100 proc. różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją na dofinansowanie autobusów elektrycznych oraz infrastruktury i zarządzania, polegającej na modernizacji lub budowie stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych.

Źródło: NFOŚiGW

Czytaj więcej

Skomentuj