Wodociągi Słupskie zamierzają wykorzystywać ciepło z biogazu powstającego w oczyszczalni do ogrzewania wody miejskiej.

Ogrzewanie miasta do tej pory opierało się jedynie na spalaniu węgla. Projekt ciepłowniczy spółki Wodociągi Słupsk zakłada wykorzystanie ciepła, będącego produktem ubocznym biogazowni w oczyszczalni ścieków do ogrzewania wody miejskiej.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu i niewielkim nakładom rozbudowy zredukowana zostanie emisja CO2 o ponad 30 proc. Co ważne, tym samym zmniejszą się koszty dostosowania ciepła systemowego.

– Projekt wykorzysta potencjał posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, zracjonalizuje jej zużycie oraz spowoduje redukcję negatywnego oddziaływania instalacji na środowiskowo – mówił wicemarszałek Leszek Bonna.

17 sierpnia 2020 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym podpisano umowę na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.

Wykorzystanie ciepła odpadowego powstającego w jednostkach kogeneracyjnych oczyszczalni ścieków ma  poprawić efektywność energetyczną systemu ciepłowniczego miasta Słupska, zmniejszyć emisyjność produkcji energii i korzystnie wpłynąć na koszty usług komunalnych w regionie. Skorzysta także miejski aquapark.

Jak czytamy na stronie Wodociągów Słupsk, rozłożenie kosztów funkcjonowania jednostek wytwórczych oraz wspólne bilansowanie energii korzystnie wpłynie na redukcje kosztów oczyszczania oraz koszty funkcjonowania Parku Wodnego 3 Fale, jako głównego odbiorcy ciepła.

„Ponadto skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej poprawi bilans energetyczny oraz stworzy możliwości rozwoju nowych kompetencji i modeli biznesowych opartych na lokalnych odnawialnych źródłach wytwórczych i lokalnym rynku pracy” – piszą przedstawiciele spółki.

Projekt pod nazwą „Wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji biogazowej w systemie ciepłowniczym miasta Słupska” ma kosztować 9,7 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wniesie prawie 5 mln zł. Inwestycja ma zostać zakończona do 30 listopada 2021 r.

O różnych sposobach wykorzystywania energii pochodzącej ze ścieków będą mówić uczestnicy konferencji “Metody zagospodarowania osadów ściekowych“, która we wrześniu obędzie się w Kołobrzegu.

Czytaj więcej

Skomentuj