Dyrektywa unijna o jakości wody do picia, zmiany klimatu i ich wpływ na gospodarkę wodną, innowacje i sposoby ich finansowania – to najważniejsze tematy czwartej edycji kongresu Envicon Water 2019. Wydarzenie odbędzie się w czerwcu w Warszawie.

Kongres Envicon Water, czołowe wydarzenie dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w Polsce, odbędzie się w tym roku w Warszawie. Jego datę ustalono na 17-18 czerwca 2019 r.

Dialog dla poprawy stanu środowiska

Wydarzenie będzie miejscem dialogu między partnerami ze świata nauki, biznesu i polityki, których wspólnym celem jest rozwój branży i sprostanie zaostrzającym się wymogom dla poprawy stanu środowiska. Dlatego w skład rady programowej weszli zarówno przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” oraz firmy Abrys z Poznania, obecnej w branży komunalnej i ochronie środowiska od ponad 30 lat.

Tematykę kongresu omawiali w środę w Warszawie członkowie rady programowej, a wśród nich dyr. Małgorzata Bogucka-Szymalska z MGMiŻŚ, dyr. Paweł Rusiecki z PGW Wody Polskie, prezes Dorota Jakuta i Przewodniczący Rady Tadeusz Rzepecki z Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz wiceprezes firmy Abrys Robert Rosa.

W posiedzeniu rady programowej wzięli udział: Agnieszka Kosińska, Edyta Jurkiewicz-Gruszecka (MGMiŻŚ), dyr. Paweł Rusiecki (PGW Wody Polskie), dyr. Małgorzata Bogucka-Szymalska (MGMiŻŚ), prezes Dorota Jakuta (IGWP), z firmy Abrys: wiceprezes Robert Rosa oraz Jaśmina Labus oraz przewodniczący Rady IGWP Tadeusz Rzepecki. fot. K.Olejniczak (Abrys)

Wszystko, co najważniejsze…

Przewodnimi tematami konferencji będą:

  • dyrektywa o jakości wody do picia (DWD) oraz wyzwania, jakie stwarza ona dla branży w kontekście nowych zagrożeń (farmaceutyki, mikroplastiki);
  • zmiany klimatu i ich wpływ na gospodarkę wodną, w tym temat suszy i zagrożenia powodziowego, program rozwoju retencji, program adaptacji miast do zmian klimatu, wtórne wykorzystanie wody w rolnictwie;
  • innowacje, w tym kierunki rozwoju gospodarki osadowej i ich finansowanie, a także temat dyrektywy azotanowej i wpływu azotanów na stan wód. Efektem sesji ma być też wykaz potrzeb sektora – segmentów, w których potrzebny jest system wsparcia finansowego – jako podwalina do przyszłego programu priorytetowego.

Podczas Envicon Water 2019 działać będzie też strefa edukacji i inspiracji ekologicznej.

W trakcie gali kongresu Envicon Water zostaną wręczone, oprócz tradycyjnych statuetek w konkursie Innowacja Roku oraz Summa cum Laude, także wyróżnienia od MGMiŻŚ dla przedsiębiorstwa wod-kan, które najlepiej wywiązuje się z wymogu oczyszczania ścieków z fosforanów i azotanów.

Czytaj więcej

Skomentuj