Europa stawia sobie za cel, by do 2050 r. stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie, spowalniając tym samym globalne ocieplenie i łagodząc jego skutki. Nowa Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen zaprezentowała i przyjęła długofalową strategię energetyczną zwaną Europejskim Zielonym Ładem.

Europejski Zielony Ład to nowa strategia rozwoju UE, która pozwolić ma na obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, tworzenie nowych miejsc pracy oraz podnoszenie jakości życia obywateli. Komisja Europejska chce wdrożyć plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy. Niezbędne działania wspierać będzie Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który od tej pory stanie się europejskim bankiem klimatycznym.

– Ten zielony wątek będzie się przewijał przez wszystkie nasze polityki – od transportu po opodatkowanie, od żywności po rolnictwo, od przemysłu po infrastrukturę. Chcemy inwestować w czystą energię i rozszerzać system handlu uprawnieniami do emisji, ale wzmocnimy również gospodarkę o obiegu zamkniętym i zadbamy o zachowanie różnorodności biologicznej Europy. Zielony Ład to nie tylko konieczność, to także źródło nowych możliwości gospodarczych. Liczne europejskie firmy już teraz przechodzą na tryb ekologiczny, zmniejszają swój ślad węglowy i odkrywają czyste technologie – powiedziała Ursula von der Leyen.

Nowe prawo klimatyczne i więcej pieniędzy

W marcu 2020 r. złożony ma zostać projekt pierwszego w historii europejskiego prawa klimatycznego. Zaproponowane zostanie także utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który w połączeniu z wkładem EBI i funduszami prywatnych inwestorów pozwolić ma na uruchomienie w ciągu najbliższych siedmiu lat inwestycji wartych 100 mld euro. Warto w tym miejscu przypomnieć, że poprzednia KE chciała na ten cel wydać zaledwie ok. 5 mld euro.

– Musimy być pewni, że nikt nie zostanie z tyłu. Innymi słowy, transformacja albo będzie działać dla wszystkich i będzie sprawiedliwa, albo nie będzie działać w ogóle. Dlatego kluczową częścią Europejskiego Zielonego Ładu będzie mechanizm sprawiedliwej transformacji. Mamy ambicję, aby zmobilizować 100 mld euro dla najbardziej wrażliwych regionów i sektorów – powiedziała przewodnicząca KE.

Co z elektrowniami w Polsce?

To może być duża szansa na Polski. Oparta dziś w ok. 77 proc. na węglu krajowa energetyka będzie próbowała wpasować się w nowy europejski ład. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że jesteśmy dobrze przygotowani do dyskusji na temat neutralności klimatycznej i jeszcze w grudniu zaprezentujemy na Komitecie ds. Europejskich Krajową Strategię Niskoemisyjną, czyli dokument określający cele i podstawowe założenia transformacji polskiej gospodarki do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj