Gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej wytwarzają rocznie na jedną osobę 35,3 kg odpadów w postaci świeżych owoców i warzyw. Z łatwością można by uniknąć produkcji ok. 14,2 kg tych odpadów – czytamy w raporcie opublikowanym na łamach „Waste Management”.

Autorem analizy jest Wspólnotowe Centrum Badawcze UE (ang. European Commission Joint Research Centre, JRC).

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Żywności i Rolnictwa szacuje, że około jedna trzecia produkowanej na świecie żywności dla ludzi jest tracona lub marnowana.

Zgodnie z badaniami prowadzonymi w poszczególnych krajach, świeże owoce i warzywa stanowią prawie 50 proc. odpadów żywnościowych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe w UE.

– Można się tego spodziewać, biorąc pod uwagę, że stanowią one ok. jednej trzeciej wszystkich naszych zakupów żywnościowych, a z reguły część ich masy jest niejadalna (np. obierki, skórki). Poza tym są wysoce nietrwałe i stosunkowo tanie – piszą autorzy opracowania.

Marnotrawstwo można ograniczyć

Specjaliści JRC ustalili, że skalę tego marnotrawstwa można zmniejszyć poprzez zastosowanie ukierunkowanych strategii zapobiegawczych, natomiast odpady nieuniknione (czyli niejadalne części produktu, takie jak skórki, pestki itp.) mogą być w bardziej zrównoważony sposób sortowane i przetwarzane.

Naukowcy opracowali model pozwalający oszacować ilość możliwych oraz niemożliwych do uniknięcia odpadów z gospodarstw domowych. Chodziło o odpady składające się ze świeżych owoców i warzyw.

Odpady niemożliwe do uniknięcia to te, które powstają w wyniku przygotowywania lub spożywania żywności, a nie są jadalne. Odpady możliwe do uniknięcia to wyrzucone jedzenie, np. zepsute, nieświeże itp, które wcześniej było jadalne.

Badania prowadzono dla 51 różnych rodzajów świeżych owoców i warzyw, w sześciu krajach UE (Niemcy, Hiszpania, Dania, Holandia, Finlandia i Wielka Brytania), w roku 2010.

Po przeanalizowaniu zebranych danych naukowcy wyliczyli, że rocznie w Unii Europejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca przypada 21,1 kg odpadów nieuniknionych i 14,2 kg odpadów możliwych do uniknięcia.

Zmniejszyć wyrzucanie jedzenia

Marnowanych jest średnio 29 proc. (35,3 kg na osobę) świeżych owoców i warzyw zakupionych w europejskich gospodarstwach domowych, z czego wyrzucania 12 proc. (14,2 kg) można by uniknąć.

Jeśli chodzi o ilość możliwych do uniknięcia i niemożliwych do uniknięcia odpadów, autorzy badania zauważają obecność dużych różnic pomiędzy poszczególnymi krajami UE. Wynikają one przede wszystkim z różnic w kulturowych i ekonomicznych mających wpływ na marnotrawstwo oraz różnych wzorców konsumpcyjnych, które wpływają na ilość kupowanej żywności.

Na przykład: chociaż zakupy świeżych warzyw w Wielkiej Brytanii są niższe, niż w Niemczech – to jednak ilość nieuniknionych odpadów generowanych na jednego mieszkańca jest prawie taka sama w obu tych państwach. Wynika z tego, że poziom możliwego do uniknięcia marnotrawstwa jest wyższy w Wielkiej Brytanii. Uważa się, że te kraje, w których obywatele wydają na żywność więcej pieniędzy, generują mniej odpadów, których można uniknąć.

W podsumowaniu autorzy raportu przypominają, że rocznie na terenie UE marnuje się ok. 88 milionów ton żywności. Związane z tym koszty szacuje się na 143 miliardy euro.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj