Spółka Energa uruchomiła we wtorek farmę wiatrową Przykona o mocy zainstalowanej 31 MW. Dzięki wygranej aukcji Energa zakontraktowała sprzedaż energii z farmy do 2034 r.

Farma powstała na zrekultywowanych terenach po wydobyciu węgla brunatnego w Przykonie koło Turku w województwie wielkopolskim. Składa się z dziewięciu turbin o mocy 3,45 MW każda. Wiatraki należą do najwyższych w Polsce, turbiny znajdują się 117 m nad powierzchnią gruntu, a łopaty wirników mają długość 64 m. Roczna produkcja farmy szacowana jest na 75 GWh.

Wraz z farmą zbudowano także niezbędną infrastrukturę, w tym przyłącza, linie kablowe średniego napięcia o długości ok. 11 km, linie światłowodowe, drogi dojazdowe itp.

Jak podkreśliła Energa, dzięki uruchomieniu Przykony moc zainstalowana we wszystkich aktywach wiatrowych spółki wzrosła do 242 MW, a łączna średnia roczna produkcja do 495 GWh. Przy korzystnych warunkach atmosferycznych w 2021 r. może ona przekroczyć pułap 500 GWh – szacuje Energa.

„Konsekwentnie budujemy koncern multienergetyczny, który będzie regionalnym liderem zielonej transformacji. Przejęcie Energi przez Grupę Orlen było w tym kontekście niezwykle istotne, przyspieszając realizację strategicznych celów obu podmiotów w obszarze nisko- i zeroemisyjnych mocy wytwórczych” – oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Jak podkreślił, dzięki zakontraktowaniu sprzedaży energii farma w Przykonie już teraz przynosi zyski, pozwalając jednocześnie redukować emisje. „Doświadczenie zdobyte podczas realizacji tej inwestycji jest również bardzo istotne w obliczu planowanego przez Grupę Orlen projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku” – zaznaczył Obajtek.

Prezes Energi Jacek Goliński podkreślił, że farma w Przykonie jest największym projektem inwestycyjnym w obszarze OZE w Enerdze.

„Koncern systematycznie zwiększa udział odnawialnych źródeł w swoich zasobach, posiadając duży, zdywersyfikowany portfel aktywów i długofalowe plany inwestycyjne. Szacujemy, że na 300 ha, na których powstała farma, można wybudować aktywa o łącznej mocy ok. 150 MW. Jedną z inwestycji, które bierzemy pod uwagę w tej lokalizacji jest farma fotowoltaiczna Gryf o mocy ok. 20 MW” – wskazał Goliński.

Czytaj więcej

Skomentuj