Na składowisku odpadów w Kobiernikach pod Płockiem uruchomiona zostanie w przyszłym roku farma fotowoltaiczna o mocy ok. 1 MW. Zasilać ma w energię lokalne przedsiębiorstwo gospodarowania odpadami.

Farma fotowoltaiczna powstanie na terenie składowiska należącego do płockiego Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Kobiernikach. Budowana jest na wzniesieniu po starych, zrekultywowanych kwaterach do składowania odpadów.

Koszt tej inwestycji, która rozpoczęła się w czerwcu, to blisko 6,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ok. 1,5 mln zł. Koszty te mają zwrócić się w przeciągu 5-7 lat.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

Instalacja składa się z 3320 paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy ok. 300 W, co łącznie daje prawie 1 MW. Rozruch planowany jest na 1 marca 2020 r. i potrwa trzy miesiące.

W rezultacie farma zapewnić ma dostawy energii elektrycznej dla zakładu PGO w Kobiernikach, na terenie którego funkcjonuje już mała elektrownia biogazowa, a w najbliższym czasie pojawić ma się również turbina wiatrowa pionowej osi o mocy 20 kW.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj