Zakład Utylizacyjny w Gdańsku otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości 33 mln zł na budowę nowej kompostowni. Wartość całej inwestycji to prawie 60 mln zł.

Kompostownia w Gdańsku będzie komorowa, a jej przepustowość wyniesie 40 tys. ton/rok. Zastosowana zostanie pełna hermetyzacja oraz system oczyszczania powietrza z biofiltrem.

Instalacja będzie kompostować bioodpady, m.in. gałęzie, liście, fragmenty krzewów, trawę, chwasty, odpady organiczne z gastronomii czy odpady kuchenne z domostw.

Zgromadzona biomasa zostaje poddana procesowi fermentacji i kontrolowanego rozkładu. Proces nie będzie się odbywał na powietrzu, ale bioreaktorach, co pozwali uniknąć odorów wynikających z procesu utylizacji bioodpadów. W innym przypadku kompostowanie na masową skalę mogłoby być bardzo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Tak było m.in. 2016 r. kiedy odór z otwartego placu dojrzewania kompostu w Szadółkach docierał aż do centrum Gdańska.

Kompostownia ma być gotowa na koniec 2019 r. Efekt ekologiczny zostanie uzyskany do stycznia 2021 r. Jego miarą będzie osiągnięcie zamierzonej przepustowości w kompostowni.

Nowy prezes ZUT w Gdańsku od początku deklarował, że jego głównymi zadaniami będą budowa nowej kompostowni i nowej spalarni w mieście. Drugą inwestycję zrealizuje Astaldi i Termomeccanica Ecologia. Na spalarnię miasto uzyskało 350 mln zł dofinansowania.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Znów zapomniano dodać źródła finansowania, którymi NFOŚiGW dysponuje, czyli Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Fundusz Spójności.

Skomentuj