„Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana”, drzewa w Parku Diany i Heleny, na al. Grunwaldzkiej w Oliwie czy ul. Obrońców Wybrzeża. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił przetarg na posadzenie i pielęgnację 334 drzew w 9 lokalizacjach. Większość lokalizacji wybrali mieszkańcy w Budżecie Obywatelskim. Na oferty GZDiZ czeka do końca sierpnia.

Jesień w Gdańsku zapowiada się pod znakiem sadzenia nowych, dorodnych drzew. 8 z 9 lokalizacji wybrali mieszkańcy oddając głosy w Budżecie Obywatelskim. – Sadzić będziemy dęby, klony, jarząby, wiśnie, lipy, glediczje, miłorzęby, wierzby, buki, śliwy, sosny, świerki i jodły. Wyłoniony w przetargu wykonawca zaprojektuje, posadzi, obejmie gwarancją i pielęgnacją wszystkie nasadzenia – zapowiada GZDiZ.

Drzewa w pasach drogowych i parkach

Przy ścieżce od. ul. Leszczynowej do zbiornika Jabłoniowa ma się pojawić 50 drzew. W okresie wiosennym będzie można zobaczyć piękną aleję kwitnących wiśni, która stanie się atrakcyjnym miejscem spacerowym dla mieszkańców. Mają się tu pojawić wiśnie ptasie oraz wiśnie piłkowane.

W ramach projektu „Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana” nasadzonych ma być 20 drzew naokoło placów zabaw: 10 szt. drzew przy wejściu D, dąb bezszypułkowy, 5 szt. drzew przy placach zabaw przy wejściu C, jarząb szwedzki, 5 szt. drzew przy placach zabaw przy wejściu B 1 lipa drobnolistna i 4 jarząb pospolity. Celem tego projektu jest nasadzenie drzew, które dawałyby cień i pozwalały na komfortowy pobyt na placu zabaw zarówno dla dzieci, jak i opiekunów. Mają być sadzone drzewa jak największe, żeby jak najszybciej uzyskać zamierzony efekt. Dodatkowo drzewa będą nasadzone również na innych odsłoniętych placach zabaw dla dzieci w Parku Reagana.

„Zielona Al. Havla – etap I” – w ramach tego projektu ma się pojawić 35 glediczji trójcierniowych przy ulicach: Świętokrzyskiej, Havla i Łostowickiej. Glediczja trójcierniowa ‘inermis’ to drzewo z rodziny motylkowatych, znoszące trudne warunki środowiskowe. Wybrana odmiana jest formą bezcierniową znoszącą suszę i zasolenie, wymagającą słonecznego stanowiska. Infrastruktura podziemna ogranicza nasadzenia w tym rejonie dlatego zaplanowane zostało nasadzenie drzew przy wykorzystaniu wkładów wypełnionych hydrożelem mających pomóc w zatrzymywaniu wody co ułatwia wzrost roślin w najtrudniejszych okresach.

Nasadzenie przy ul. Wilanowskiej to 11 szt. drzew klonu pospolitego. Projekt obejmuje wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż ul. Wilanowskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Wilanowskiej i Nieborowskiej do skrzyżowania ulic Wilanowskiej i Rogalińskiej z wykorzystaniem systemu nawadniająco-napowietrzającego. Wybrane drzewa nawiązują do gatunków występujących na tej ulicy i charakteryzują się ciemnoczerwoną barwą liści. Ze względu na bliskość skrajni jezdni została wybrana forma o kolumnowym pokroju i powolnym wzroście. Klon pospolity ‘Crimson Sentry’ jest gatunkiem bardzo dobrze znoszącym warunki miejskie.

Z kolei projekt Zieleń w Parku Diany i Heleny zakłada nasadzenie 73 szt. drzew – w tym: 12 szt. jarząbu szwedzkiego, 1 szt. buku pospolitego, 3 szt. lipy drobnolistnej, 1 szt. wierzby białej, 8 szt. wiśni pospolitej, 10 szt. śliwy wiśniowej, 1 szt. platanu klonolistnego, 2 szt. sosny czarnej, 4 szt. modrzewia europejskiego, 2 szt. jodły jednobarwnej, 5 szt. świerku kłującego srebrzystego, 2 szt. sosny pospolitej. Park u zbiegu ulic Diany i Heleny posiada już praktycznie wszystko – boisko wielofunkcyjne, skatepark, plac zabaw, siłownię, stoliki do gry w szachy, plac sąsiedzki, tablicę informacyjną oraz małą architekturę taką jak ławki i kosze na śmieci. W roku 2020 dobudowane zostały wybieg dla psów oraz ścieżka zdrowia.

Zielone aleje

Obrońców Wybrzeża – zielona aleja Przymorza to projekt w ramach którego pojawić ma się 65 szt. drzew lipy drobnolistnej. Ulicą Obrońców Wybrzeża codziennie uczęszcza tysiące pieszych, rowerzystów i samochodów. Celem projektu jest zacienie ciągu pieszego po stronie północnej. Plan zakłada wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż ul. Obrońców Wybrzeża na odcinku od skrętu do galerii Przymorze do komisariatu Policji. Będzie to kontynuacja szpaleru drzew istniejącego już w podobnym układzie przy Galerii Przymorze.

Aleja Grunwaldzka w Oliwie była kiedyś Aleją przez duże “A”. Z obu stron drogi rosły drzewa dające upragniony cień, filtrujące powietrze, zatrzymujące wodę opadową. Projekt zakłada przywrócenie drzewostanu po obu stronach al. Grunwaldzkiej z lat 60-tych na wysokości obecnego Olivia Business Centre. Takie drzewa istnieją m.in. dalej przy ul. Derdowskiego czy w Sopocie między jezdniami tamtejszej Alei Niepodległości.

Pozostałe lokalizacje

Skwer przy ul. Goplańskiej – tu pojawić ma się 6 szt. drzew: 1 szt. jodły jednobarwnej, 5 szt. wiśni pospolitej. Zadanie ma na celu nasadzenia roślinności w Dzielnicy Kokoszki . Prócz nasadzeń drzew wiśni o gęstej, kulistej koronie pojawi się jodła jednobarwna, która będzie mogła stanowić formę drzewka bożonarodzeniowego.

Nowe nasadzenia na Cmentarzu Łostowickim i ul. Kartuskiej to 30 drzew na nekropolii: 10 szt. miłorzębu dwuklapowego, 10 szt. dębu szypułkowego, 10 szt. wiśni piłkowanej , 1 dąb czerwony na wysepce na wysokości ul. Kartuskiej 214. Celem nasadzeń jest wzbogacenie bieżących kwater grzebalnych nekropolii łostowickiej o szpalery drzew kolumnowych. Na Siedlcach wybrano reprezentacyjne miejsce przy pomniku poległych żołnierzy – mieszkańców Emaus i okolicy, wzniesionym z inicjatywy miejscowego stowarzyszenia kombatantów w 1923 r.

Po nasadzeniach pielęgnacja

Pielęgnacja obejmować ma prace polegające między innymi na regularnym podlewaniu lub zainstalowaniu i obsłudze worków nawadniających adekwatnie do warunków pogodowych,  monitorowaniu stanu roślin i regularnym informowaniu o ich stanie GZDiZ, cięciu sanitarnym polegającym na usuwaniu obumarłych gałęzi zgodnie ze sztuką ogrodniczą i usuwaniu odrostów korzeniowych i pniowych, odchwaszczaniu, nawożeniu, spulchnianiu ziemi wokół drzew oraz uzupełnianiu odpowiednią ściółką.

Wykonawca będzie miał również za zadanie bieżące porządkowanie terenu i konserwację zabezpieczeń nasadzeń oraz zabezpieczenie nasadzeń na okres zimowy. W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązany będzie też wymiany roślin uszkodzonych, chorych bądź przemarzniętych. Pielęgnacja nowo posadzonych drzew powinna być zgodna ze sztuką ogrodniczą i wykonywana przez specjalistyczną firmę. Drzewa liściaste będą wygrodzone i ustabilizowane zostaną za pomocą drewnianych palików.

Czytaj więcej

Skomentuj