Ponad 70 km dróg krajowych na mocy prawa stało się w zeszłym roku drogami wojewódzkimi – poinformowała we wtorkowym komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). W sumie zmiana kategoryzacji objęła dziewięć odcinków dróg.

Chodzi między innymi o odcinek dotychczasowej drogi krajowej nr 5 od węzła Szubin Północ do węzła Żnin Północ o długości 15,3 km, odcinek dotychczasowej drogi krajowej nr 10 od węzła Wałcz Zachód do węzła Witankowo o długości 17 km, czy odcinek dotychczasowej drogi krajowej nr 20 od początku do końca obwodnicy Węgorzyna.

GDDKiA przypomina, że kwestię przekazywania dróg krajowych do samorządów reguluje ustawa o drogach publicznych. Wskazuje ona, że odcinek drogi krajowej, który jest zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem, zostaje zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej. Zmiana kategorii następuje z chwilą uzyskania dla nowego odcinka decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

GDDKiA podkreśla, że decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie zawsze jest tożsama z udostępnieniem drogi do ruchu kierowcom. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których przełożenie ruchu na nową drogę odbywa się w ramach czasowej organizacji ruchu, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Obowiązująca obecnie ustawa o drogach publicznych wylicza cztery kategorie dróg w Polsce. Są to drogi krajowe, które stanowią własność Skarbu Państwa, oraz drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne będące własnością danego samorządu.

Czytaj więcej

Skomentuj