Gmina Jasienica (powiat bielski, woj. śląskie), rozpoczęła poszukiwanie złóż geotermalnych. W tym celu, tamtejszy samorząd ogłosił przetarg na wykonanie odwiertu w miejscowości Grodziec. Termin składania ofert upływa 11 stycznia, a prace mają zostać wykonane do 2024 r. W planie jest też utworzenie wielofunkcyjnego kompleksu wokół zamku Grodziec.

Firma, z którą po rozstrzygnięciu przetargu zawarta zostanie umowa, wykona otwór poszukiwawczo-rozpoznawczy wód termalnych o głębokości około 2 km. Do zadań wykonawcy odwiertu należeć będzie także opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej. Komplet badań i analiz pozwoli gminie rozpocząć starania o zatwierdzenie zasobów wód termalnych i umożliwi wystąpienie o koncesję na ich eksploatację.

Nawet 90 stopni Celsjusza

Oferty w ramach przetargu na wykonanie odwiertu i dokumentacji można składać do 11 stycznia 2023 r. Prace mają potrwać przez rok od dnia podpisania umowy. Obecne działania gminy w powyższym zakresie to kolejny etap wieloletnich starań wójta gminy Jasienica Janusza Pierzyny, który w 1999 r. zlecił przeprowadzenie badań z których wynikało, że na terenie Grodźca może znajdować się złoże wód geotermalnych, a temperatura tamtejszych złóż osiągać może wartości z przedziału 70 – 90 st. C.

15 milionów zł z NFOŚiGW

Na wykonanie odwiertu w Grodźcu władze gminy pozyskały kwotę w wysokości około 15 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co w całości pokryć ma wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego.

– Geotermia to jeden z elementów tworzenia w Grodźcu kompleksu o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym w ramach projektu pod nazwą Jasienicki Kurort Zamkowy – wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. – Ciepłe źródła pozwolą na uruchomienie basenów z ciepłą i leczniczą wodą. Zasoby te będą mogły także zostać wykorzystane do ogrzewania domów.

Narodowa Strategia i zamek w Grodźcu

Projekt „Jasienicki Kurort Zamkowy” powstał w 2017 r. i wpisano go do rządowego przedsięwzięcia Narodowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako program Beskidzkiego Centrum Narciarstwa. Sercem przyszłego kurortu miałby stać się zamek w Grodźcu. Obiekt należy obecnie do lokalnego przedsiębiorcy, który gruntownie odrestaurował ten zabytek.

Na około 50 hektarowym obszarze wokół zamku powstać ma kompleks turystyczno-edukacyjno-rehabilitacyjno-sportowy. W planach jest m.in. stworzenie muzeum, centrum konferencyjnego i edukacyjnego z zapleczem hotelowym, ośrodka spa, a także centrum rehabilitacji i infrastruktury sportowej. Planuje się również budowę ścieżek pieszych, rowerowych i konnych, tras narciarskich, a także basenów termalnych. Powstać ma tam także dom dla weteranów. Częścią kurortu będą oranżerie, ogrody i rezerwat przyrody „Morzyk”.

 

Czytaj więcej

Skomentuj