W Gliwicach przygotowywany jest pakiet rozwiązań, które pomogą zabezpieczyć mieszkańców przed skutkami zmian klimatycznych. Mowa o takich zjawiskach jak nawałnice, huraganowe wiatry, podtopienia, ekstremalne temperatury czy zaburzenia cyrkulacji powietrza potęgujące zjawisko smogu.

Wszystkie działania, które wpisują się w ramy adaptacji do zmian klimatu zostaną w niedługiej perspektywie czasu ujęte w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu.

Projekt „Wczujmy się w klimat!”

Plan ten powstanie w ramach projektu „Wczujmy się w klimat!” realizowanego przez Ministerstwo Środowiska, w którym uczestniczą 44 największe samorządy w Polsce. Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa. Zakłada ona, że problemy 44 polskich miast biorących w niej udział zostaną zdiagnozowane przez ekspertów na poziomie lokalnym, którzy z kolei pomogą je rozwiązać samorządowcom. W projekcie uczestniczyć będą m.in. specjaliści Instytutu Ochrony Środowiska, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej. Przebieg prac można śledzić na profilach społecznościowych projektu: Facebooku oraz Twitterze.

Przygotowywane plany mają uwzględniać propozycje konkretnych działań chroniących miasta i mieszkańców przed skutkami zmian klimatu. Jakie to będą działania, uzależnione już będzie od specyfiki poszczególnych miast i problemów, z którymi muszą się mierzyć.

– Na etapie tworzenia dokumentu wyznaczone zostaną przez ekspertów cztery obszary, dla których zostanie przygotowany zbiór rozwiązań dla określonych zagrożeń związanych z ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi – tłumaczy dr inż. arch. Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Pełna gotowość do końca 2018 r.

– W przypadku Gliwic, patrząc z perspektywy zmian klimatu, największe problemy są związane z podtopieniami po gwałtownych opadach deszczu, ekstremalnymi temperaturami, które powodują w miejskiej zabudowie zaburzenia cyrkulacji powietrza oraz ze smogiem – wylicza Roksana Burzak, zastępca naczelnika Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. – To właśnie tym problemom chcemy przeciwdziałać, a Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu ma nam w tym pomóc. – dodaje. Do jego współtworzenia, dzięki konsultacjom społecznym, będą włączani również mieszkańcy.

Ukończenie prac nad gliwickim Miejskim Planem Adaptacji powinno nastąpić do końca 2018 r. Opracowany dokument uzupełni podstawowe dokumenty strategiczne i planistyczne miasta, pozwoli także sięgnąć po zewnętrzne środki finansowe na różnego rodzaju projekty z zakresu ochrony środowiska – zarówno te unijne, jak i krajowe.

Czytaj więcej

Skomentuj