Gliwice znalazły się wśród 80 samorządów, które przed tygodniem dołączyły do projektu „Śląskie, Przywracamy błękit” skupionego na kompleksowych działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w całym województwie.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano m.in. przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy, ograniczenie emisji transportowej, opracowanie koncepcji zwiększenia obszarów zieleni, a także utworzenie regionalnego systemu eko-informacji mieszkańców oraz wsparcia doradczego w postaci gminnych eko-doradców.

Liderem projektu „Śląskie, Przywracamy błękit” jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a partnerami poszczególne subregionalne związki gmin i powiatów, 80 jednostek samorządu terytorialnego z terenu woj. śląskiego (w tym Gliwice), Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Politechnika Śląska, Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń i Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA. Każdy z partnerów ma nieco inne zadania do wykonania.

Kluczowe działanie

Z punktu widzenia samorządów biorących udział w projekcie, kluczowym działaniem będzie utworzenie stanowiska gminnego koordynatora do spraw energii i klimatu (tzw. eko-doradcy).

Do jego zadań należeć będzie m.in. wyszukiwanie programów zarówno dla mieszkańców, jaki i dla samorządu, które wpłyną na poprawę jakości powietrza w mieście oraz koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy.

Po zakończeniu projektu eko-doradca będzie odpowiadał za inicjowanie działań w tym obszarze we własnym zakresie, współpracę z subregionami w zakresie sprawozdawczości projektowej oraz wykorzystania lub dystrybucji materiałów opracowanych w ramach projektu, wsparcie działań gminy w zakresie pozyskiwania środków na wdrażanie założeń POP (inwestycyjne/nieinwestycyjne), a także udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy.

Eko-doradcy

W sumie w ramach programu zatrudnionych zostanie 80 takich eko-doradców. Łączny budżet przypadający na Gliwice wynosi ok. 360 tys. złotych. 95 proc. tej kwoty pochodzi z Funduszów Europejskich w ramach programu LIFE, reszta to wkład własny miasta.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć NA TEJ STRONIE.

Czytaj więcej

Skomentuj