1 / 4

Do połowy października przedsiębiorstwa wod-kan mogą zgłaszać do konkursu działania w zakresie edukacji ekologicznej. Trwa V edycja konkursu “Głośna Woda”.

Chodzi o zaprezentowanie lokalnych akcji edukacyjnych skierowanych do dzieci i dorosłych. Mogą one dotyczyć np. racjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz dbałości o infrastrukturę wodno-ściekową. Organizatorem konkursu jest miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”.

Jury konkursowe przyzna nagrody w trzech kategoriach w zależności od skali przedsiębiorstwa: do 30 tys., 100 tys. oraz ponad 100 tys. mieszkańców na obszarze działania.

Ubiegłoroczni laureaci

W zeszłym roku w kategorii do 30 tys. mieszkańców nagrodzono Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Jury doceniło twórcze podejście do edukacji skierowanej do najmłodszych oraz zwrócenie szczególnej uwagi na problemy globalne, w tym na pojęcie śladu wodnego, który wszyscy tworzymy.

W kategorii do 100 tys. mieszkańców nagrodzono spółkę Sądeckie Wodociągi za poszukiwanie nowych form przekazu, w tym otwartość na współpracę z lokalnymi aktywistami, np. grupą sądeckich mam.

Aquanet Poznań w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców przyciągnął uwagę jury prowadzeniem działań edukacyjnych w niespotykanych przestrzeniach (np. na wernisażach sztuki) i poczuciem humoru oraz estetyką realizowanych projektów, a szczególnie wieloetapowej, skierowanej do dorosłych odbiorców kampanii „Zdrowy Związek. Ty i woda z kranu”.

Przyznano także wyróżnienie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi za niebanalne i konsekwentne przybliżanie mieszkańcom historii, w tym historii lokalnych rzek, dzięki którym powstało miasto.

Czas do połowy października

Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” czeka na zgłoszenia do 15 października, a informacje o konkursie i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj