1 / 12

W podwrocławskiej gminie Kobierzyce trwa właśnie budowa 55 km sieci kanalizacyjnej. Do tej pory powstały 43 km. Całość ma kosztować prawie 85 mln zł.

Inwestycję dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który przeznaczył na nią 53 mln zł; 13 mln zł w formie dotacji i 40 mln zł jako niskooprocentowaną pożyczkę. Pozostałe 31,5 mln zł wyłoży gmina.

Budowa sieci rozpoczęła się w 2018 r. i potrwa do końca 2020 r. Prace zakończono już w Pełczycach, Kuklicach, Magnicach, Księginicach, Chrzanowie, Nowinach oraz Racławicach Wielkich. Obecnie realizowane są inwestycje w Żernikach Małych, Małuszowie oraz Krzyżowicach. Z kanalizacji skorzysta około 2,3 tys. mieszkańców.

Inwestycje w gminie Kobierzyce mają sprawić, że z nieruchomości powoli znikają nierzadko nieszczelne szamba. Zanieczyszczenia z uszkodzonych zbiorników są zagrożeniem dla wód gruntowych i ujęć wody pitnej. Zawartość takiego szamba przedostaje się do gleby, co powoduje jej skażenie bakteriami E. coli i może przyczyniać się do zatruć pokarmowych, biegunek oraz czerwonki. Poza tym za posiadanie dziurawego szamba grożą kary finansowe. Każdy mieszkaniec musi podłączyć się do kanalizacji sanitarnej lub, jeśli jest to niemożliwe, wyposażyć nieruchomość w szczelne szambo bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Ścieki sanitarne z terenu gminy trafiają do oczyszczalni ścieków w Kobierzycach, która została w 2018 r. gruntownie zmodernizowana (z pomocą finansową WFOŚiGW we Wrocławiu). Wartość tego zadania wyniosła około 16,5 mln zł. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 8,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, a dolnośląski WFOŚiGW udzielił niskooprocentowanej pożyczki w kwocie ponad 4,7 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj