Systemy kogeneracji GE Energy Jenbacher dostarczą energię dla innowacyjnych centrów energetycznych wioski olimpijskiej

WARSZAWA, 28 października 2009 – firma GE Energy podpisała umowę na dostawę technologii kogeneracji Jenbacher do dwóch innowacyjnych, zasilanych gazem ziemnym oraz biomasą centrów energetycznych, budowanych na potrzeby wioski olimpijskiej oraz dzielnicy Stratford City. Centra będą dostarczały niezawodną, wytwarzaną w efektywny sposób energię elektryczną, energię cieplną oraz chłód. Energia będzie wykorzystywana podczas Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 a następnie przez budynki i osiedla, które powstaną po 2012 roku.

Instalacja o mocy 10 megawatów będąca w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię około 20 tyś. gospodarstw domowych, stanowi część strategii na rzecz zwiększenia wykorzystania alternatywnych źródeł energii, oszczędności wody oraz rozszerzenia działań recyklingowych, mających na celu zmniejszenie wpływu olimpiady na środowisko.
 „Centrum energetyczne wykorzystujące technologię GE pokazuje poziom zaawansowania infrastruktury energetycznej, którą budujemy na potrzeby wioski olimpijskiej”, stwierdził Simon Wright, Dyrektor ds. Infrastruktury Biura ds. Olimpiady (Olympic Delivery Authority Director of Infrastructure and Utilities). “Centra energetyczne będą stanowiły serce sieci energetycznej w wiosce olimpijskiej, dostarczając energię nie tylko na potrzeby letnich igrzysk, ale również przyszłej rozbudowy obszaru.”

Pierwsze centrum energetyczne, wykorzystujące dwa moduły GE Energy Jenbacher zasilane gazem ziemnym o mocy 3,3 MW każdy, pracujące w cyklu skojarzonym, jest budowane w dzielnicy Stratford City na potrzeby wioski olimpijskiej oraz zasilania nowopowstających budynków we wschodniej części Londynu.
Druga instalacja, znajdująca się w King’s Yard na zachodnim krańcu wioski olimpijskiej, będzie wyposażona w jeden moduł GE Energy Jenbacher o mocy 3,3 MW pracujący w cyklu skojarzonym i będzie wytwarzać ciepło na potrzeby basenów Aquatics Centre oraz innych obiektów. Centrum to będzie ponadto wytwarzać energię elektryczną i cieplną na potrzeby obiektów sportowych, domów oraz innych budynków w okolicy.

Oba centra będą wykorzystywać kotły na gaz ziemny w celu wytworzenia dodatkowego ciepła w okresach szczytowego zapotrzebowania. Instalacja w King’s Yard będzie ponadto wyposażona w kocioł opalany odpadami drzewnymi, wystarczający do zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania na energię.
„Sprawdzona elastyczność pod względem wykorzystywanych paliw oraz trwałość naszej technologii kogeneracji pomoże zoptymalizować efektywność i niezawodność nowych centrów energetycznych. Jest to kluczowe dla sukcesu Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 oraz długofalowego rozwoju gospodarczego Londynu” stwierdził, Prady Iyyanki, Dyrektor GE Energy Jenbacher, działu GE Energy zajmującego się silnikami gazowymi.

Technologia wytwarzania energii w cyklu skojarzonym jest bardziej wydajna energetycznie niż osobne systemy do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, i jako taka pomaga zmniejszać emisje CO2 pochodzące z sektora energetycznego. Instalacje pracujące w cyklu skojarzonym pomogą organizatorom olimpiady osiągnąć cel 20% redukcji emisji CO2 w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami do wytwarzania energii, poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.
Po zakończeniu Olimpiady centra energetyczne w King’s Yard oraz Stratford City będą wsparciem dla rozwoju wschodniego Londynu, przez okres co najmniej 40 lat.

„GE jest światowym partnerem Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012. Nasza technologia wytwarzania energii przy użyciu silników gazowych Jenbacher była wykorzystywana jako niezawodne, lokalne źródło energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby poprzednich igrzysk w Chinach, we Włoszech oraz w Grecji”, dodał Iyyanki.

Sponsoring Igrzysk Olimpijskich przez GE
Jako Światowy Partner Igrzysk Olimpijskich, GE jest wyłącznym dostawcą szerokiej gamy innowacyjnych produktów i usług niezbędnych dla sukcesu igrzysk. GE ściśle współpracuje z krajami – gospodarzami, miastami oraz komitetami organizacyjnymi w celu przygotowania rozwiązań infrastrukturalnych dla wiosek olimpijskich, w tym w zakresie wytwarzania energii, oczyszczania wody, transportu i bezpieczeństwa, a także zaopatrzenia szpitali w urządzenia diagnostyczne na potrzeby leczenia sportowców.

Firma GE była partnerem ponad 400 projektów infrastrukturalnych w Pekinie; ponadto, dostarczy szeroki wachlarz technologii na potrzeby Zimowych Igrzysk Olimpijskich Vancouver 2010.
GE zostało Partnerem Igrzysk Olimpijskich w styczniu 2005. Partnerstwo będzie kontynuowane podczas Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012. 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj