Dzięki nowym inwestycjom do 2030 r. oszczędzimy na zakupie energii ponad 200 mln zł rocznie, a integracja z ZEW Niedzica może odegrać istotną rolę w transformacji energetycznej spółki – poinformował prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

Grupa Azoty poinformowała, że jest zainteresowana integracją kapitałową z Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. (ZEW Niedzica) w ramach Grupy Kapitałowej.

Dodano, że Zarząd Grupy Azoty S.A. na podstawie szczegółowej analizy i wyceny Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. podjął decyzję o wystąpieniu do Skarbu Państwa, jedynego akcjonariusza ZEW Niedzica, w przedmiocie rozpoczęcia realizacji potencjalnej integracji kapitałowej spółki.

Nowa strategia

Wyjaśniono, że podjęta decyzja to kolejny krok w kierunku realizacji nowej strategii Grupy Azoty do 2030 roku, zakładającej m.in. transformację klimatyczno-energetyczną w kierunku odnawialnych źródeł energii. Przypomniano, że w lipcu 2022 roku Grupa Azoty wyraziła również zainteresowanie współpracą przy projekcie budowy elektrowni fotowoltaicznej „Brzezinka” o mocy blisko 270 MWp.

– Grupa Azoty konsekwentnie realizuje główne cele nowej strategii w zakresie strukturalnej dywersyfikacji własnych źródeł energii w kierunku źródeł odnawialnych i zeroemisyjnych. Szacujemy, że dzięki nowym inwestycjom, w perspektywie do 2030 r. oszczędzimy na zakupie energii ponad 200 mln zł w skali roku – poinformował prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

– Możliwa integracja Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. w ramach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. – która oczywiście zależy od woli jej jedynego właściciela, czyli Skarbu Państwa – może odegrać bardzo istotną rolę w naszej transformacji klimatyczno-energetycznej. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. ma szansę stać się integratorem „zielonych” aktywów energetycznych spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty – dodał.

Ustalenia ze Skarbem Państwa

Zaznaczono, że dalsze kroki w zakresie potencjalnej realizacji tej integracji oraz jej optymalnej strukturyzacji podlegać będą ustaleniom ze Skarbem Państwa. Skarb Państwa posiada w Grupie Azoty pakiet 33 proc. akcji. ZEW Niedzica jest w 100 proc. spółką należącą do Skarbu Państwa.

W komunikacie podano, że podstawowym przedmiotem działalności ZEW Niedzica jest wytwarzanie energii odnawialnej w elektrowniach wodnych – elektrowni szczytowo-pompowej Niedzica i elektrowni wodnej Sromowce Wyżne na rzece Dunajec oraz w elektrowniach wodnych Łączany i Smolice na rzece Wisła. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 100 GWh.

Druga firma w UE

Jak zaznacza Grupa Azoty, koncern jest liderem krajowego rynku nawozowego i jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycję na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Spółka podkreśla, że ważnym filarem jej strategii są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. “Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju” – stwierdziła Grupa Azoty.

“Zielone Azoty”

Przypomniano, że w 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 r., która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej.

“Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie +Zielone Azoty+” – wyjaśniono.

Czytaj więcej

Skomentuj