30 hektarów poprzemysłowych terenów zamierza odzyskać dla mieszkańców samorząd Bytomia. Na pohutniczych hałdach, nieużytkach porzuconych przez kopalnie i zakłady przemysłowe, powstać mają tereny zielone, rekreacyjne i sportowe.

Miasto Bytom przygotowało unijny projekt “Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki”. Wartość jego realizacji ocenia się na 30 milionów złotych.  25 milionów pochodzić będzie z unijnego dofinansowania. Miasto korzysta przy tym przedsięwzięciu z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przez Szombierki i Łagiewniki

To właśnie Bytomka wyznaczać będzie główną oś zielonej przebudowy dzielnic Szombierki i Łagiewniki. Rzekę tę kiedyś zasilały źródła naturalne, które dziś – wskutek szkód górniczych – zniknęły. Wody zanieczyszczonej Bytomki pochodzą głównie z różnego rodzaju kanałów spustowych. Na znacznym terenie rzeka płynie przez tereny poprzemysłowe. Swój bieg kończy w Gliwicach, wpadając do Kłodnicy. Objęte rekultywacją zostaną obszary wzdłuż rzeki – sąsiadujące z zabytkową Kolonią Zgorzelec i ciągnące się po dzielnicę Łagiewniki. W przeszłości w tym rejonie istniała Huta Zygmunt, a pod ziemią węgiel kopalnia Szombierki. Efektem jest deformacja gruntów i ich zanieczyszczenie odpadami poprzemysłowymi.

Wykonawca wyłoniony

Do tej pory Bytom – przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zrewitalizował ponad hektar terenu nad rzeką – na pograniczu dzielnicy Szombierki i sąsiedniej Rudy Śląskiej. Wspólnie z Zabrzem przygotowano także projekty, które mają przywrócić przyrodzie i mieszkańcom najbardziej zdegradowane miejsca.

Teraz inwestycje mają pójść znacznie szerzej. Bytomski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który prowadzi postępowanie inwestycyjne, kończy właśnie ustalenia z wykonawcą dotyczące należytego zabezpieczenia wykonania umowy oraz polisy ubezpieczeniowej. Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia rozpoczął się wiosną. W ubiegłym tygodniu bytomski magistrat zapowiedział, że wobec zakończonej już procedury odwoławczej OSiR do końca sierpnia podpisze umowę z wykonawcą prac, czyli bytomską firmą AGC. Wartość umowy to  24,3 mln zł.

Prace trwać będą do końca 2019 roku. Wykonawca przeprowadzi w dolinie Bytomki rekultywację techniczną i biologiczną terenu. Aby całość mogła długo przetrwać w stanie możliwie zbliżonym do naturalnego, będzie musiał m.in. odpowiednio dobrać gatunki nowych roślin, odporne na zanieczyszczenia gleby czy powietrza.

Na rekultywowanym gruncie powstaną obiekty sportowe, ścieżki rowerowe i piesze oraz mała architektura. Rekreacji służyć mają ogólnodostępne boiska pokryte trawą, cztery pięciostanowiskowe siłownie plenerowe oraz sześciokilometrowa terenowa ścieżka rowerowa MTB.

Czytaj więcej

Skomentuj