Trwa wybór wykonawcy inwestycji hermetyzacji i modernizacji instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Inwalidów 45 w Bydgoszczy. W dniu 22 lutego br. odbyła się wizja lokalna. Pierwsze prace na terenie zakładu mają ruszyć w marcu.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i hermetyzację kompostowni na odpady zielone oraz sortownię. Projekt zakłada także budowę hali przygotowania materiału wsadowego do instalacji. Dzięki temu cały proces zagospodarowania odpadów, począwszy od rozładunku, będzie przebiegał w zamkniętych obiektach wyposażonych w system podciśnienia i oczyszczania powietrza.

Rozwiązać problem uciążliwych zapachów

W dniu 22 lutego 2023 roku kompleks w Bydgoszczy wizytowali przedstawiciele firm ubiegających się o realizację inwestycji. Na początku marca złożą oferty cenowe. Wówczas poznamy wykonawcę odpowiedzialnego za budowę. Po wyborze wykonawcy rozpoczną się prace rozbiórkowe.

– Mamy świadomość, że inwestycja jest wyczekiwana od dawna przez okolicznych mieszkańców. Rozwiąże problem występujących okresowo uciążliwych zapachów. Budowa, uzbrojenie terenu i wyposażenie hal w układy wentylacji potrwa około roku od wbicia pierwszej łopaty – mówi Marcin Dobiegała, Prezes Zarządu REMONDIS Bydgoszcz S. A.


Bydgoski REMONDIS modernizuje i hermetyzuje swoją instalację


 

Czytaj więcej

Skomentuj