Obchodzony 5 czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska w tym roku poświęcony jest odbudowywaniu ekosystemów. Ustanowiony w 1972 roku przez ONZ dzień jest co roku okazją do podjęcia akcji ekologicznych w ponad 100 krajach świata, w tym w Hiszpanii.

Hiszpańskie media przeprowadziły w sobotę wiele akcji na rzecz uświadomienia zagrożeń i promowania globalnych działań na rzecz ochrony środowiska. Według nich pandemia Covid-19 przyczyniła się do tego, że wszyscy bardziej docenili możliwość kontaktu z naturą.

Każdej edycji Światowego Dnia Ochrony Środowiska przewodniczy inne państwo i wybierany jest konkretny temat. W tym roku jest to Pakistan i odbudowa ekosystemów, z naciskiem na tworzenie dobrych relacji z naturą, m.in. przez akcje zalesiania i sadzenia drzew w obszarach miejskich. Dzień Ochrony Środowiska rozpoczyna ogłoszoną przez ONZ Dekadę Odtwarzania Ekosystemów (2021-2030), której celem jest uzdrowienie planety przez odbudowanie „miliardów hektarów natury” –  lasów i ziemi uprawnej, a przez to i wody.

Główne hiszpańskie media podkreślają, że obecnie żyjemy w czasach krytycznych, jeśli chodzi o zagrożenia dla środowiska. Międzynarodowe organizacje ostrzegają przed skutkami zmian klimatycznych. Wskazują, że do końca XXI wieku temperatura na Ziemi podniesie się o 3-4 stopnie Celsjusza, a już przy wzroście o ok. 1 stopień obserwuje się szereg zjawisk wpływających na środowisko naturalne, jak przesuwanie się stref klimatycznych, topnienie lodowców, huragany, podnoszenie się poziomu oceanów, susze, pożary i powodzie.

Według naukowców obecnie jedna trzecia gatunków zwierząt i roślin jest zagrożona wyginięciem na skutek zmian klimatycznych. ONZ twierdzi, że odbudowanie tylko 15 proc. ekosystemów mogłoby powstrzymać wymieranie 60 proc. gatunków.

W Hiszpanii prowadzona jest intensywna kampania w celu budowania społeczności zaangażowanej; odbywają się spotkania online, debaty i dyskusje w mediach, w tym mediach społecznościowych, aby każdy wiedział, co może zrobić, by chronić planetę. Z powodu pandemii koronawirusa wzrosła ilość odpadów, jak maseczki, rękawice czy plastik. Większość Hiszpanów (prawie 83 proc.) zapewniła jednak, że segreguje odpady – wynika z danych Ośrodka Badań Socjologicznych (CIS) z 2020 r.

Podczas zakazu przemieszczania się podczas pandemii ponad 2,5 mln Hiszpanów rozpoczęło segregowanie odpadów. Wzrosła też liczba konsultacji internetowych zarejestrowanych przez boty organizacji ds. ochrony środowiska Ecoembes, zwłaszcza dotyczących plastiku i odpadów związanych ze środkami przeciwko Covid-19.

W mniejszym stopniu obywatele ograniczają korzystanie z pojazdów zanieczyszczających środowisko, konsumują produkty ekologiczne i unikają używania plastikowych opakowań. Hiszpania jest szóstym krajem w UE, który przetwarza najwięcej plastiku (ponad 50 proc.), ale zajmuje dalekie pozycje pod względem przetwarzania szkła i papieru – wynika z badań statystycznych.

Czytaj więcej

Skomentuj