Działalność w Polsce rozpoczął Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – pierwszy w kraju think tank, którego zadaniem będzie promocja circular economy i edukacja na jej temat.

Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (IGOZ) tworzy zespół polskich i zagranicznych specjalistów, którzy wspierają rozwój koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) w Polsce.

Idea, po przedstawieniu pakietu circular economy w 2015 r., stała się jedną z dominujących strategii rozwoju w Unii Europejskiej, określając nie tylko nowe zasady i wymagania w gospodarce odpadami, ale także w całym jej systemie ekonomicznym.

Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce są szczególnie ważne ze względu na nowe regulacje UE, która planuje m.in. zwiększenie poziomu recyklingu odpadów komunalnych do 70 proc.

Co najważniejsze, wyznaczane przez Komisję Europejską i Parlament Europejski ambitne cele na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym mają do 2030 r. przynieść krajom członkowskim ponad 600 mld euro oszczędności w przedsiębiorstwach oraz stworzyć ponad 2 mln nowych miejsc pracy. Im szybciej Polska osiągnie wyznaczone cele, tym większe będą korzyści odczuwalne przez każdego z nas – zarówno na poziomie krajowym, jak i gminnym.

Pomocą wszystkim zainteresowanym w rozsądnym, ekonomicznym, ale i ekologicznym dojściu do wyznaczonych celów pragnie służyć profesjonalny think tank – Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (IGOZ).

Zespół IGOZ skupia osoby i podmioty mające doświadczenie z wprowadzania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w samorządach i przedsiębiorstwach. W celu realizacji swojej misji pomocy we wdrażaniu koncepcji GOZ w Polsce, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym współpracuje również z naukowcami, organizacjami pozarządowymi oraz aktywistami.

Na Facebooku działa także specjalna grupa związana z instytutem.

Czytaj więcej

3 Komentarze

  • Jesli PG jest swiadom jakich przewałów w finansowaniu czy coś to niech napisze. Jak nie to proszę bez pomówień.
   Instytut GOZ, jest finansowany ze składek członkowskich na razie. Już w niedalekiej przyszłości zacznie się działalność doradcza non-profit, dzięki której IGOZ zdobędzie dundusze na rozwój. Proszę śledzić IGOZ.
   z pozdrowieniami,
   Piotr Barczak

   • Witam. Chciałbym nawiązać kontakt z IGOZ. Jak to zrobić, gdzie znajduje się siedziba IGOZ? Będę wdzięczny za odpowiedź na moje pytania. Próbowałem nawiązać kontakt przez formularz kontaktowy na stronie IGOZ, ale do tej pory nikt mi nie odpowiedział na mojego maila. Pozdrawiam.

Skomentuj