10 mln zł to koszt inwestycji zrealizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Polega ona na wdrożeniu nowoczesnego systemu teleinformatycznego, który poprawi bezpieczeństwo i ułatwi zarządzanie ponad 1700-kilometrową siecią dróg.

Wdrożenie nowego systemu teleinformatycznego oznacza zmiany w zarządzaniu drogami województwa kujawsko-pomorskiego. Ten innowacyjny projekt wykorzystuje najnowsze technologie pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania danych. Na serwerach dostępne są wszystkie informacje, które pozwolą bardzo precyzyjnie lokalizować każde zdarzenie na drogach i zmiany organizacji ruchu. W ten sposób  mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz użytkownikom dróg wojewódzkich zapewniona zostanie lepsza dostępność do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz warunków komunikacyjnych.

Usprawnienia w zarządzaniu drogami

Na bieżąco przekazywane będą informacje m.in. o stanie nawierzchni, o bieżących pracach utrzymaniowych, wykonanych wcześniej modernizacjach i remontach.

Gromadzone też będą aktualne dane o natężeniu ruchu, dzięki współpracy z 7 stacjami pomiaru natężenia ruchu. Ponadto zbierane będą wszystkie informacje związane z aktualnym oznakowaniem dróg, a także dane o wszystkich obiektach znajdujących się w pasie drogowym, także uzbrojeniu podziemnym. Nowy system umożliwia też tworzenie dokumentów dotyczących stanu rozmaitych obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów,  przepustów i tuneli oraz  ich aktualizacje. Ponadto umożliwia zarządzanie inwestycjami oraz gromadzi wszystkie informacje związane z budową od dokumentacji projektowej po protokoły odbioru

Usterki lub zagrożenia są wprowadzane na bieżąco do systemu dzięki mobilnym urządzeniom do pracy w terenie. Konieczność sprawdzenia określonych danych ogranicza się do odnalezienia właściwych plików z dowolnego komputera podłączonego do systemu. Ostatecznie informacje, np. o uszkodzonej nawierzchni lub wypadku otrzymają również kierowcy.

Elementy systemu

– Na drogach wojewódzkich w najważniejszych punktach zainstalowano 40 kamer – powiedział Sebastian Borowiak, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Ponadto w regionie zamontowano dziewięć stacji meteorologicznych. Odczyty z tego typu urządzeń ułatwią podejmowanie decyzji szczególnie tych związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Ponadto na trasie wojewódzkiej w powicie toruńskim i aleksandrowskim zamontowano cztery tablice zmiennej treści, które mają poinformować kierowców o ewentualnych zagrożeniach, zmianach w organizacji ruchu lub pogodzie. Ten odcinek drogi jest często zamykany ze względu na ćwiczenia artyleryjskie odbywające się na pobliskim poligonie.

Z kolei w ramach kontroli zimowego utrzymania dróg, a także w celu bardzo szybkiego i precyzyjnego określenia stanu drogi i warunków przejrzystości zakupiono m.in. 80 nowych nadajników GPS, 80 szt. czujników posypu i 80 szt. czujników pługa. A część pojazdów wyposażono w wideorejestratory.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum Geopolis Polska oraz MCX Telecom, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj