Zarząd Województwa Opolskiego przyjął do dofinansowania 28 projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w ramach PROW 2014 – 2020. Ich całkowita wartość to około 58,2 mln złotych, w tym dofinansowanie unijne –  30,3 mln złotych. Dziś beneficjenci otrzymali umowy na ich realizację.

Unijne wsparcie otrzymało 20 gmin z województwa opolskiego oraz osiem spółek  komunalnych. Wszystkie realizowane projekty obejmą swoim zasięgiem 41 miejscowości województwa opolskiego.

Jak mówił marszałek Andrzej Buła, wręczając umowy, to kolejne unijne projekty z wielu, realizowanych w całym regionie.

Ponad 630 projektów, realizowanych do tej pory w tej perspektywie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, otrzymało już dofinansowanie unijne ponad 135,5 mln zł, a ich wartość to prawie 260 mln zł.

W ramach przyjętych teraz do realizacji projektów wodno-ściekowych planowane jest m.in. wybudowanie stacji uzdatniania wody (gmina Murów: Stare Budkowice), przebudowanie dwóch stacji uzdatniania wody (gmina Strzelce Opolskie: Kalinowice oraz gmina Pawłowiczki: Grodzisk), przebudowanie czterech oczyszczalni ścieków (gmina Byczyna: Biskupice i Polanowice, gmina Radłów: Sternalice, gmina Murów) a także powstanie 29 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków, wybudowanie 52,2 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.

Zarząd województwa jesienią br. planuje kolejny nabór z PROW, tym razem na drogi lokalne.

Czytaj więcej

Skomentuj