Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza została powołana przez ministra środowiska na stanowisko pełnomocnika ds. organizacji Wód Polskich. Będzie odpowiedzialna za proces organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

– Najważniejsze (…) będzie zapewnienie efektywnego sposobu finansowania gospodarki wodnej – powiedziała miesięcznikowi “Wodociągi-Kanalizacja” Iwona Koza.

– Nowe Prawo wodne wprowadza opłaty za usługi wodne, które przekraczają zakres zwykłego lub powszechnego korzystania z wód. Ich wysokość ustalą Wody Polskie, dla których właśnie te opłaty będą podstawowym źródłem finansowania. W wieloletniej perspektywie ma to doprowadzić do tego, że zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce będzie finansowało się samo – przewiduje prezes KZGW.

PGW Wody Polskie ma ruszyć 1 stycznia 2018 r. dzięki ustawie Prawo wodne. Wody Polskie będą realizowały politykę gospodarowania wodami na każdym poziomie – zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza.

W struktury Wód Polskich zostaną włączone Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej (RZGW).

Wody Polskie usprawnią zarządzanie. Wywiad z Iwoną Kozą

Ustanowienie nowego Prawa wodnego było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zobowiązania te wynikają z Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. „Ramowej Dyrektywy Wodnej”.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj