Nowa publikacja „Warszawa w kierunku smart city” zawiera szereg informacji o działaniach i projektach, które wpisują stolicę w koncepcję miasta inteligentnego.

Jak podkreślają autorzy, opracowanie zawiera informacje o działaniach i projektach stolicy, które czynią ją miastem dobrym do życia. Czyli takim, gdzie na pierwszym miejscu znajdują się potrzeby mieszkańców.

– To dla nas miłe wyróżnienie. Cieszymy się, że międzynarodowi eksperci tak szczegółowo opisali działania Warszawy w obszarze smart city. Niewątpliwie oznacza to, że obrany przez nas kierunek rozwoju stolicy jest odbierany przez przedstawicieli biznesu jako innowacyjny i korzystny dla mieszkańców, ale też przedsiębiorców – mówi Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy.

Autorzy już we wstępie publikacji zaznaczyli, że „Warszawa wpisuje się w trendy obserwowane w wielu europejskich miastach podążając w kierunku zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. W stolicy realizowane są liczne działania, których celem jest poprawa warunków codziennego funkcjonowania w mieście. Inicjatywy te to głównie inwestycje w rozwój infrastruktury i warstwę cyfrową, które w efekcie przekładają się na wzrost jakości realizowanych przez miasto usług, w tym e-usług. Jednocześnie tego typu inwestycjom towarzyszy wiele działań ukierunkowanych na budowanie kapitału ludzkiego i społecznego, w tym angażowanie obywateli we współrządzenie. Wykorzystując innowacyjne narzędzia, działania te podnoszą jakość życia mieszkańców, a więc przybliżają stolicę do miasta rozwijającego się inteligentnie”.

„Warszawa w kierunku smart city” została opracowana tak, aby przedstawić międzynarodowy model klasyfikacji kluczowych obszarów smart cities. Należy do nich: poprawa jakości życia mieszkańców, inteligentna mobilność, gospodarka czy środowisko. Jako przykłady tego typu działań wskazano budowę zintegrowanych platform cyfrowych (w tym platformę Miejskiego Centrum Kontaktu 19115), systemu Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo, Centrum Promocji Gospodarczej Zodiak oraz Centrum Kreatywności Targowa, uruchomienie Warszawskiego Indeksu Powietrza i powstanie Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej.

Publikacja „Warszawa w kierunku smart city” została opracowana przez firmę Knight Frank we współpracy z Biurem Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy oraz Biurem Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. Posiada honorowy patronat Prezydent m.st. Warszawy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj