1 / 24

Jarocin pozyska 12 mln zł unijnej dotacji na rewaloryzację Parku Radolińskich, Parku im. Zbigniewa Ostroroga-Gorzeńskiego oraz parku przy ul. Szubianki. Zrewitalizowana zostanie zieleń przyuliczna wokół tych obszarów zieleni. Prace, których łączny koszt to blisko 16 mln zł rozpoczną się w tym roku.

Trzem jarocińskim parkom zostaną nadane nowe funkcje. Park między ul. Wrocławską a Szubianki stanie się parkiem rekreacyjnym. Zostaną tu zamontowane urządzenia linowe, które będą  wykorzystywały istniejące cieki i zbiorniki wodne jako atrakcje do zabaw. Park przy zbiegu ulic Hallera i Śródmiejskiej będzie miał charakter przestrzeni opowiadające historię Powstania Wielkopolskiego. Ma upamiętniać hrabiego Zbigniewa Ostroroga-Gorzeńskiego – dowódcę jarocińskich powstańców wielkopolskich, a także wszystkich  uczestników zrywu niepodległościowego.

Największą metamorfozę pod względem zakresu prac przejdzie Park Radolińskich. Ma się on stać miejscem wydarzeń kulturalnych oraz ostoją edukacji historycznej, kulturalnej i przyrodniczej. Będzie to miejsce odpoczynku i rekreacji. W ramach dotacji w parku zostaną usunięte drzewa chore i zagrażające bezpieczeństwu oraz nasadzone w sposób naruszający pierwotną kompozycję zabytkowego parku.

Jednocześnie pojawią się nowe nasadzenia drzew i krzewów. Aleje parkowe zostaną utwardzone naturalną wodoprzepuszczalną nawierzchnią. Około 70 proc. parkowych alei zostanie oświetlonych energooszczędnym, programowanym oświetleniem. Pojawi się monitoring i bezpłatny dostęp do internetu. Przy alejkach staną nowe ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Oczyszczone będą stawy i rzeka Lipinka, nad którą będą zbudowane nowe mostki nawiązujące wyglądem do tych z przełomu XIX i XX w. Wszystkie prace będą prowadzone także na obszarze parkowym za Pałacem Radolińskich, dotychczas niedostępnym dla zwiedzających, a otwartym po zakończeniu inwestycji.

– Zespół pałacowo-parkowy ma być miejscem pełnym atrakcji, w którym mieszkańcy gminy będą chcieli spędzać czas, odpoczywać, edukować się, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych – zapowiada burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

W Parku Radolińskich odtworzony zostanie historyczny układ komunikacyjny oraz oś widokowa, będąca przedłużeniem alei dębów czerwonych, a w najbardziej reprezentacyjnym miejscu, czyli przed i za pałacem – ogród różany. Zachowany zostanie podział założenia na część parkową – reprezentacyjną oraz leśną, gdzie zostanie utrzymany charakter bardziej naturalny.

– Pozostanie sektor, z którego samosiew nie został usunięty, część ta będzie ostoją dla ptaków i niewielkiej zwierzyny. Zostaną tam zamontowane budki lęgowe i poidła dla ptaków – informuje Marzena Jeleniewska-Jankowska, inspektor terenów zieleni w Jarocinie.

Docelowo trzy zrewitalizowane parki zostaną połączone korytarzem nowej zieleni przyulicznej.  Zostanie ona zaaranżowana wzdłuż ulic Poznańskiej i Wojska Polskiego oraz łącznika, który powstanie między ul. Śródmiejską a Wrocławską. Przy okazji zniknie sporo biało-czerwonych słupków przy ulicach oraz tablic reklamowych, a zastąpi je zieleń. Całość prac jest zaplanowana na lata 2017-2018.

– Na łączniku zaprojektowaliśmy 350 drzew, około 6 tys. krzewów, 4 tys. bylin. Moim zdaniem efekt będzie bardzo szybki, bardzo zauważalny i wpłynie pozytywnie na osiedle, które znajdują się w sąsiedztwie – wyjaśnia Piotr Kociński, architekt krajobrazu.

Zgodnie z koncepcją grupy projektowej studioWarsztat z Poznania między ulicami św. Ducha, Zamkową i Parkową oraz znajdującą się w parku aleją grabową powstanie amfiteatr krajobrazowy, wkomponowany w teren parku z ok. 1200 miejscami siedzącymi.  Prace budowlane poprzedzone zostały kilkumiesięcznymi badaniami archeologicznymi w okolicy ruin kościoła oraz na terenie, na którym dotychczas stał stary amfiteatr, do przeprowadzenia których jarociński samorząd został zobligowany przez konserwatora zabytków. Przetarg na realizację tej inwestycji zostanie ogłoszony jeszcze we wrześniu.

Projekt „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie, obejmujący parki i skwery przyuliczne” został złożony pod koniec 2016 r. w ramach programu UE “Infrastruktura i Środowisko”, do działania “Poprawa środowiska miejskiego – rozwój terenów zieleni w miastach”.

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj