Z Jaworzna zniknęło już ponad 3000 ton azbestu, a w samym tylko roku ubiegłym – ponad 500 ton. To efekt prowadzonej od 10 lat akcji dopłat do wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

System dofinansowania będzie kontynuowany także w kolejnych latach, bo jeszcze ponad 1900 jaworznickich budynków wymaga remontu i usunięcia azbestu z pokryć dachowych i elewacji.

W 2002 r. na terenie Jaworzna wykonana została inwentaryzacja miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest. Z zebranych danych wynikało wtedy, że w mieście jest ponad 3000 nieruchomości, na których znajdują się wyroby azbestowe, a ich wagę oszacowano na 6400 ton.

– Aby pomóc mieszkańcom w usuwaniu wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości, już w 2003 r. podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji budynków – wyjaśnia Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek. –  W latach 2003-2007 świadczenie to obejmowało wyłącznie osoby fizyczne, jednak od roku 2008 dofinansowaniem objęte zostały również wspólnoty mieszkaniowe.

W 2003 i 2004 roku dofinansowanie usługi wynosiło 50% kosztów jej realizacji, w roku 2005 – 60%, a począwszy od roku 2006 aż 80%. Pomoc gminy polega na jednorazowym wywozie spakowanego azbestu na składowisko odpadów niebezpiecznych i sfinansowanie tej usługi w 80 procentach. Podstawą do ubiegania się o uzyskanie realizacji usługi jest przeprowadzenie wymiany pokrycia dachu, bądź elewacji budynku przez uprawnioną firmę, po dokonaniu zgłoszenia w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego. Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje mieszkańcom, którzy we własnym zakresie wywieźli odpady.

– Dzięki prowadzonym przez miasto dopłatom, z których skorzystało już ponad 1000 właścicieli budynków, w ciągu dziesięciu lat szacowana ilość wyrobów zawierających azbest spadła o połowę i wynosi obecnie około 2800 ton – podkreśla prezydent Kaczmarek.

W ramach usuwania odpadów azbestowych, obok dofinansowań, miasto prowadzi także zdecydowaną walkę z nielegalnymi wysypiskami śmieci. W ostatnich latach udało nam się zlikwidować kilkanaście składowisk, z których wywieziono ponad 43 tony niebezpiecznego azbestu.

W tym roku na wywóz i utylizację azbestu z budynków stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych miasto przeznaczyło w sumie 300 tys. złotych. Mieszkańcy zainteresowani otrzymaniem dopłaty do wywozu odpadów azbestowych cały czas mogą składać stosowne wnioski. Przyjmowane są one do 15 listopada w Punkcie Informacyjnym, w budynku głównym Urzędu Miejskiego, ul. Grunwaldzka 33, w godzinach pracy urzędu.

źródło: jaworzno.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj