1 / 2

68 mln zł dofinansowania przeznaczy w najbliższym czasie Zarząd Województwa Śląskiego na 12 inwestycji wspierających rozwój różnorodności biologicznej w regionie.  To tylko część większego projektu, którego celem jest przywrócenie przyrody na zdegradowanych obszarach na Śląsku.  

W sumie dofinansowaniem ze strony władz wojewódzkich objętych zostało 30 inwestycji związanych z bioróżnorodnością. Uznano je za strategiczne z punktu widzenia rozwoju regionu, co pozwala na zastosowanie wobec nich ścieżki pozakonkursowej w staraniach o unijne wsparcie.

– Ochrona środowiska to obszar, w którym nasze województwo ma nadal wiele do zrobienia. Różnorodność biologiczna została naruszona przez intensywną gospodarkę, dlatego tak ważne są działania, których celem jest przywrócenie harmonii w środowisku naturalnym. Inwestycje w tej dziedzinie to podstawa rozwoju całego województwa – powiedział Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Wszystkie projekty składają się na realizację dwóch dużych przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju regionu. Mowa o rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego, na który składają się 23 odrębne projekty oraz o budowie Zagłębiowskiego Parku Linearnego – rewitalizacji obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy, na który składa się sześć odrębnych projektów.

Strategiczne znaczenie inwestycji z punktu widzenia regionu gwarantuje m.in. kompleksowe podejście do realizacji przedsięwzięć. Dotychczas, z całej grupy projektów przewidzianych do wsparcia w ścieżce pozakonkursowej, Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 17 inwestycji na łączną kwotę prawie 100 mln zł. Są to – poza wspomnianym już Zagłębiowskim Parkiem Linearnym, w którym wsparcie otrzymają takie miasta jak: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Siewierz i Sławków, również: zagospodarowanie cieków wodnych w sołectwie Porąbka: potoku Wielka Puszcza i nadbrzeży rzeki Soły – wsparcie dla gminy Porąbka; zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego – wsparcie dla gminy Żywiec; rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka – wsparcie dla gminy Łękawica.

Projekty przewidziane do wsparcia w ścieżce pozakonkursowej są składane według wcześniej przewidywanego harmonogramu, który został skonstruowany w oparciu o gotowość deklarowaną przez projektodawców. Kolejna duża pula powinna zostać złożona we wrześniu. Zakończenie naboru z listy inwestycji bioróżnorodności jest zakładane na grudzień br.

Czytaj więcej

Skomentuj