Europejski Trybunał Sprawiedliwości zadecydował o wprowadzeniu tymczasowego zakazu wycinki w Puszczy Białowieskiej. To efekt skargi złożonej przez Komisję Europejską na początku lipca.

Trybunał w swoim oświadczeniu postanowił, że Polska musi zaprzestać (z wyjątkiem sytuacji “zagrażających bezpieczeństwu publicznemu”) działań gospodarki leśnej na terenach Puszczy Białowieskiej.

Zakaz wycinki to tzw. środek tymczasowy, który będzie obowiązywał do rozstrzygnięcia sporu między KE a stroną polską. Polska ma czas do 4 sierpnia na ustosunkowanie się do pozwu Komisji.

Eko lokator Toruń

Przypominamy, że 13 lipca Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE o niezwłoczne wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej w związku ze zwiększonym pozyskiwaniem drewna na tym obszarze.

Jak argumentuje Komisja Europejska, rozpoczęte w tym roku cięcia w Puszczy Białowieskiej stanowią dla niej zagrożenie i nie mogą być uznawane za „działania ochronne” (tak wycinkę określa Ministerstwo Środowiska).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj