Reklama

envicon 2023 ad1a

Katowice. Dodatkowe 2 mln złotych na zielone inwestycje

Katowice. Dodatkowe 2 mln złotych na zielone inwestycje
05.01.2021, o godz. 11:16
czas czytania: około 4 minut
0

Zielone przystanki, wiaty i ławki, ogród sensoryczny, czujniki mierzące wilgotność, retencję i temperaturę, stacje pomiarowe rejestrujące zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres... a wszystko to w ramach dofinansowania jakie Katowice otrzymają z projektu UPSURGE realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej HORIZON 2020. Kwota dotacji wyniesie ponad 2,1 mln zł.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B_ARBENA1_31.08.23-02.03.24

Głównym założeniem programu jest wypracowanie w mieście rozwiązań opartych na przyrodzie w celu zmniejszenia zanieczyszczenia i rozwoju regeneracyjnego.

– Katowice są liderem walki o czyste powietrze w naszym regionie. Prowadzimy szereg działań, których celem jest zazielenianie naszego miasta, min. poprzez możliwość partycypacji mieszkańców i tzw. „zielony budżet”, sadzenie łąk, czy projekt wCOPdrzewo.

Dzięki dofinansowaniu z projektu UPSURGE możliwa będzie realizacja kolejnych zielonych projektów, m.in. zielonych przystanków i ogrodu sensorycznego w przestrzeni miejskiej, które jednocześnie wpłyną na polepszenie jakości powietrza w Katowicach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Adaptacja miast do zmian klimatu

Podstawowym celem projektu UPSURGE (City-centered approach to catalyze nature-based solutions through the EU Regenerative Urban Lighthouse for pollution alleviation and regenerative development) jest stworzenie tzw. sieci referencyjnej podmiotów/miast/instytucji, które będą zaangażowane w testowanie innowacyjnych rozwiązań w celu odpowiedzi na problemy współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu.

Projekt ma pomóc w stworzeniu nowatorskiego podejścia do polepszenia jakości powietrza. Chodzi o pokazanie niewykorzystanego potencjału rozwiązań opartych na naturze.

23 miasta z całej Europy

W projekcie będą uczestniczyły 23 miasta europejskie. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2024. Katowice w ramach projektu otrzymają 502,3 tys. euro, czyli ponad 2,1 mln złotych.

Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice jest Zakład Zieleni Miejskiej, który stworzy zielone miejsca przystankowe w miejscach o największych wskazaniach wysp ciepła dla Katowic. Wybrane miejsca zostaną wyposażone w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres.

Zielone przystanki, wiaty i ławki, ogród sensoryczny

W ramach projektu w południowych dzielnicach Katowic powstanie zielona ławka, a przy ul. Tyskiej zaadaptowany zostanie teren, gdzie w ubiegłym roku powstał zbiornik retencyjny. Na Osiedlu Witosa realizowany będzie ogród sensoryczny. Zielone przystanki będą realizowane natomiast przy ul. Warszawskiej i ul. Chorzowskiej.

– Po raz kolejny miasto Katowice, poprzez udział w projekcie międzynarodowym, będzie miało możliwość sfinansowania pilotażowych działań, zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy związanej z wyzwaniami współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu. Zacieśnione relacje pomiędzy partnerami pozwolą na długofalową kooperację w kolejnej perspektywie i otworzą nowe horyzonty współpracy w środowisku międzynarodowym – mówi Małgorzata Domagalska, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Czujniki zmierzą wilgotność, retencję i temperaturę

Na terenie wokół przystanku autobusowego przy ulicy Jankego w Katowicach przeprowadzone będzie rozszczelnienie nawierzchni. Wykonana zostanie nowa ekologiczna i zielona wiata przystankowa, która będzie ustawiona w pobliżu tradycyjnego przystanku, wraz z punktem pomiarowym z czujnikami mierzącymi wilgotność, retencję, temperaturę.

Czujniki pomiarowe będą zainstalowane zarówno w istniejącej wiacie przystankowej, jak i w nowowybudowanym „zielonym” przystanku, co da możliwość analizy porównawczej danych. Miejsce wybrano z uwagi na duże natężenie ruchu ogólnomiejskiego, wyspę ciepła oraz okoliczną zabudowę mieszkaniową osiedla.

Stacje rejestrujące zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres

Na terenie zbiornika retencyjnego przy ulicy Tyskiej w Katowicach powstanie zakątek z zielenią i roślinami kserotermicznymi wraz z elementami edukacji. W ramach tego zadania założono utworzenie zagospodarowanego terenu zieleni wraz z roślinnością kserotermiczną zlokalizowaną nad zabudowanymi zbiornikami retencyjnymi. Ustawione maja być również tablice edukacyjne. Zagospodarowany obszar zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

Stacje rejestrujące zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres pojawią się również przy kolejnych zielonych przystankach, które powstaną obok wejścia głównego do Parku Śląskiego,  przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic w Katowicach czyli przy ul. Chorzowskiej, w sąsiedztwie Parku Śląskiego oraz osiedla Tysiąclecia a także przy ul. Warszawskiej przy Katedrze Ewangelickiej. W ramach wszystkich realizacji zaplanowano rozszczelnienie powierzchni, zagospodarowanie zielenią, poprawę komfortu osób korzystających z przystanku.

W oparciu o naturalne rozwiązania

Realizacja projektu UPSURGE oparta jest na naturalnych rozwiązaniach – Nature Based Solutions (NBS), zlokalizowanych na obszarze publicznym, oparta na wykorzystaniu gatunków roślin rodzimych (roślin spontanicznie porastających tereny miejsko-przemysłowe) oraz roślin polecanych do zastosowania w urządzaniu zieleni miejskiej.

Realizacja ta pozwoli na badaniu m.in. reakcji roślin (ilość wytwarzanego tlenu, produkowanej biomasy – związane go CO2) na zmieniające się warunki środowiska w ich otoczeniu (zanieczyszczenie, wzrost temperatury, susza i in.). Rośliny te będą wykorzystane jako wskaźnik jakości życia w przestrzeniach miejskich. Realizacja zadania będzie możliwa w oparciu o współpracę z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, także w zakresie badania właściwości fizycznych i chemicznych gleb w poszczególnych lokalizacjach.

Kategorie:

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

envicon 2023 ad1a

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Zieleń miejska
css.php
Copyright © 2023