Program „Czyste powietrze”, nowy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz zapobieżenie powstaniu dziury inwestycyjnej między obecną a przyszłą perspektywą finansową Unii Europejskiej to według prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierza Kujdy jedne z najważniejszych obecnie wyzwań stojących przed tą instytucją.

Według prezesa Kazimierza Kujdy Narodowy Fundusz staje obecnie przed wieloma niezwykle ważnymi dla ochrony środowiska w Polsce wyzwaniami. Najważniejszym z nich wydaje się być olbrzymi program priorytetowy „Czyste powietrze”. Obliczony na minimum 10 lat projekt wymiany pieców w ok. 4 mln domów jednorodzinnych oraz towarzysząca temu termomodernizacja polskich budynków kosztować będą ponad 103 mld zł.

Według prezesa Kazimierza Kujdy dużym wyzwaniem dla Narodowego Funduszu jest także kontynuacja dwóch osi priorytetowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Podczas targów Pol-Eco System 2018 w Poznaniu fundusz podpisał tysięczną umowę w ramach tego programu. W sumie realizowanych jest 2440 kontraktów na różne roboty, a łączna kwota podpisanych umów opiewa na 29,3 mld zł.

– Duże wyzwanie to także nowy Fundusz Transportu Niskoemisyjnego, którym zarządzać będzie NFOŚiGW, a jego dysponentem będzie Ministerstwo Energii. To nowy program, nowa inicjatywa, która właśnie się zaczyna i przez najbliższe lata będzie finansowała wszystkie zagadnienia związane z elektromobilnością, budową odpowiedniej infrastruktury, transportem publicznym, indywidualnym czy zaopatrzeniowym – powiedział prezes Kujda.

Fundusz zamierza także udzielać dalszego wsparcia na inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej oraz zwiększyć finansowanie nowoczesnych technologii w dziedzinach związanych z ochroną  środowiska, ciepłownictwem, inteligentnymi sieciami ciepłowniczymi, samowystarczalnymi ekonomicznie oczyszczalniami czy klastrami energetycznymi. W końcu bardzo ważna dla Narodowego Funduszu jest edukacja ekologiczna.

Wszystkie te programy realizowane będą w najbliższych latach, niemniej już teraz NFOŚiGW musi myśleć o nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Wszystko po to, aby między poszczególnymi perspektywami nie powstała niebezpieczna “dziura” inwestycyjna.

– Obecnie bierzemy udział w  przygotowywaniu i opiniowaniu podstawowych dokumentów programowych. Nie chcemy dopuścić do pojawienia się “dziury” inwestycyjnej między dwiema perspektywami, a jednocześnie chcemy oddziaływać na finansowanie najważniejszych projektów związanych z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną w Polsce. Ma to służyć racjonalnemu wykorzystywaniu publicznych pieniędzy – mówi prezes Kujda.

Envicon 2018 750 x 300
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj