Lokalny producent i lokalny odbiorca energii – choć relacja, na której opiera się idea funkcjonowania klastrów energii zdaje się być klarowna, pytań jest wiele. Wśród nich to, czy takie inicjatywy są realnym impulsem w kontekście rozwoju lokalnej energetyki.

Celem klastrów jako takich jest jednoczenie podmiotów, które wspólnie reprezentują swoje interesy wobec danych instytucji. W przypadku klastrów energii jest nieco inaczej. To twory stricte biznesowe, których celem jest dostarczenie konkretnych korzyści komercyjnych w ramach wspólnoty lokalnej.

Słowo “lokalny” jest tu najważniejsze. Sens klastra polega na tym, że w jego strukturach znajdują się lokalni producenci i lokalni odbiorcy energii. Dopełnieniem tego są ośrodki badawcze i instytuty naukowe wspierające przedsiębiorców w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań technologicznych. Ich rolą jest m.in. dostarczanie rozwiązań, które w ramach danego klastra będą najefektywniejsze w realizacji założonych celów biznesowych.

O tym wszystkim dyskutowano we wtorek 8 maja w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie odbyła się konferencji pn “Klastry energii jako impuls do rozwoju lokalnej energetyki”.

Klastry energii przyszłością OZE w Polsce. To impuls dla lokalnej energetyki

Czytaj więcej

Skomentuj