O tym, w jaki sposób utworzyć ekonomicznie korzystny klaster dyskutowano podczas konferencji “Klastry energii jako impuls do rozwoju lokalnej energetyki”.

Ministerstwo Energii chce, aby znacząca część nowych mocy wytwórczych w OZE była realizowana w formule klastrów, które w niedalekiej przyszłości mogą spodziewać się specjalnego pakietu regulacji.

W maju Ministerstwo Energii ogłosi kolejny konkurs dla klastrów energii. Zainteresowanie klastrami jest duże. Już dziś Ministerstwo Energii zarejestrowało 60 takich inicjatyw.

Lokalny impuls

Co powoduje, że lokalni przedsiębiorcy są zainteresowani klastrami energii? Zdaniem Artura Czyżewskiego z Gorzowskiego Klastra Energii, taka współpraca jest po prostu praktyczna. – W ich ramach powinna odbywać się wymiana handlowa. Klastry energii przyczyniają się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego – zauważył Czyżewski.

Pomocne w tworzeniu klastrów mogą być jednostki badawczo-rozwojowe. Zdaniem doktora Aleksandra Sobolewskiego (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla), jednostki takie mają ogromną rolę do strwożenia.

– Jest to rola wspierania takich inicjatyw i szukania dobrych praktyk. Są jeszcze dwie dodatkowe misje. Jedną z nich jest misja edukacyjna i to zarówno chodzi o edukację w klastrze, jak i klaster ma promieniować wiedzą na lokalne społeczeństwo. Jednostki naukowo-badawcze mają dostarczać procedury, które lokalną społeczność  pomogą wyedukować w danym zakresie – podkreślał dr. Aleksander Sobolewski.

Trzecią misją jest technologia. – Ktoś musi przeprowadzić analizę, z której będzie wynikało, jaką technologię wybrać i to właśnie jest zadanie jednostek badawczo-rozwojowych – powiedział Sobolewski.

Nie tylko teoria

Za przykład klastra stworzonego wokół branży odpadowej posłużyć może Gorzowski Klaster Energii. Inicjatorem klastra jest spółka Inneko pełniąca funkcję zakładu utylizacji odpadów (ZUO) dla Gorzowa Wielkopolskiego i okolic.

Pozostałymi członkami założycielami są m.in. Eneris Surowce – spółka zajmująca się transportem odpadów do ZUO, spółka Enerii – lokalny wytwórca energii z farmy fotowoltaicznej, Bioenergy Farm Stanowice – jako wytwórca energii z biomasy, a w przyszłości z paliwa RDF, Neo Energy – operator lokalnej biogazowni wysypiskowej oraz Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej – strategiczny doradca klastra i koordynator.

Trzonem całej organizacji jest spółka Inneko, która w klastrze pełnić ma funkcję zarówno odbiorcy energii, jak i dostawcy paliwa do planowanej spalarni paliwa RDF oraz biogazowni należącej do Neo Energy.

Drugim istotnym odbiorcą energii produkowanej w klastrze jest spółka Eneris Surowce, która planuje zaopatrzyć się w elektryczne śmieciarki dostarczające odpady do ZUO, co wpisuje się w założenia ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Pojazdy, zależnie od pory dnia, ładowane byłyby wprost z energii pochodzącej z farmy PV lub biogazowni, co przekłada się na bardzo niskie koszty eksploatacyjne takich pojazdów oraz efekt zeroemisyjności.

Zobacz także >>> Gorzowski Klaster Energii – studium przypadku

Planowany przez Bioenergy Farm Stanowice blok do produkcji energii z paliwa RDF ma zostać przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, zasilając w ten sposób kolejne gospodarstwa domowe na terenie Gorzowa Wlkp. i okolic oraz znacząco redukując zjawisko niskiej emisji.

Wokół odpadów

Ze zgromadzonych przez Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej doświadczeń wynika, że branża odpadowa posiada wszelkie niezbędne zasoby do zbudowania na jej bazie klastrów o wielopoziomowym efekcie synergii, wcielając przy tym w życie doktrynę gospodarki cyrkularnej oraz niektóre z założeń strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Mimo wszystko wygląda na to, że – jak dotychczas – Gorzowski Klaster Energii jest jedyną tego typu organizacją bazującą na branży odpadowej. Niesłabnące zainteresowanie klastrami energii oraz zapowiadane atrakcyjne otoczenie regulacyjne może jednak przyczynić się do rozwoju klastrów także na tym polu i połączyć branżę odpadową z energetyką odnawialną silnymi zależnościami, co wydaje się konfiguracją naturalną i absolutnie pożyteczną zarówno dla samych przedsiębiorców, jak i dla finalnych odbiorców świadczonych usług.

Konferencję zorganizowały: Gorzowski Klaster Energii, Inneko, Neo Energy oraz Abrys. Patronat medialny sprawował miesięcznik “Energia i Recykling”.

Czytaj więcej

Skomentuj