Drugi konkurs na certyfikat pilotażowego klastra energii został rozstrzygnięty przez Ministerstwo Energii. Certyfikat uzyskały 33 klastry z 13 województw, a sześć najlepszych otrzymało certyfikat z wyróżnieniem.

– Rozwój idei klastrów energii prowadzi do stabilnych dostaw energii i samowystarczalności energetycznej na poziomie gminy czy powiatu. To jednocześnie szansa na większe bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym – powiedział Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii podczas ogłoszenia wyników drugiego konkursu na certyfikat pilotażowego klastra energii.

Rozwój klastrów jest promowany przez Ministerstwo Energii i stanowi właściwy kierunek dla budowania energetyki rozproszonej. – Wyłonienie pilotażowych klastrów energii ułatwi dalszą komunikację pomiędzy Ministerstwem Energii a społecznościami lokalnymi tak, aby wypracować najbardziej racjonalne ramy prawne dla dalszego rozwoju klastrów – stwierdził Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.

Nadchodzące szkolenia on-line:

Poinformował również, że prowadzony będzie cykliczny monitoring funkcjonowania klastrów, a uzyskany certyfikat ułatwi aplikowanie o środki w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Do końca listopada trwa nabór wniosków w konkursie, gdzie certyfikowane klastry energii mają wydzieloną pulę środków w wysokości 50 mln zł.

Do drugiej edycji konkursu zgłosiły się 84 klastry z 14 województw. W wyniku oceny formalnej odrzucono 16 wniosków, a 68 pozostałych skierowano do oceny merytorycznej. Nabór wniosków trwał do 13 sierpnia, a ocenę merytoryczną przeprowadzono we wrześniu i październiku. Ostatecznie certyfikat otrzymały 33 klastry.

Certyfikaty z wyróżnieniem:

 1. Dzierżoniowski Klaster Energii
 2. Klaster Energii Tomaszów
 3. Tomaszowski Klaster Energii
 4. Wałbrzyski Klaster Energetyczny
 5. Włodawski Klaster Zrównoważonej energetyki i OZE
 6. Zielona Energia Konin

Certyfikat:

 1. Autonomiczny Region Energetyczny Sudety ARES
 2. Cieszyński Klaster Energii
 3. Energetyczne Grajewo
 4. energyREGION Gajewo
 5. energyREGION Rzepin
 6. energyREGION Słońsk
 7. Gminy Zeroemisyjne Mazowsza
 8. Gniewiński Klaster Energii
 9. Gorzowski Klaster Energii
 10. Gryficki Klaster Energii
 11. Klaster Energia Jarocin
 12. Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice
 13. Klaster Energii Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim
 14. Klaster Energii Razem z Dobrą Energią
 15. Klaster Energii Ziemi Siedleckiej
 16. Legionowski Klaster Energii
 17. Leszczyński Klaster Energii Nowa Energia dla Leszna
 18. Ostrowski Rynek Energetyczny
 19. Płoński Klaster Energii
 20. Podlaski Klaster Energii
 21. Rzeszowski Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii
 22. Soliński Klaster Energii
 23. Tarnogórski Klaster Energii Cieplnej
 24. Toruński Klaster Energii Energia Gotyku
 25. Tuczyński Klaster Energii
 26. Warciański Klaster Energii (“WKE”)
 27. Warmińsko-Mazurski Klaster Energetyczny

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj