Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił Miejskiemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lędzinach preferencyjnej pożyczki i dotacji w łącznej kwocie ponad 101 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczonej na montaż kolektorów słonecznych w budynku przychodni specjalistycznej.

Po przeprowadzeniu w ostatnich latach gruntownego remontu instalacji elektrycznej, sanitarnej i modernizacji oddziału rehabilitacji ruchowej rozpoczną się teraz kompleksowe prace związane z termomodernizacją budynku tej największej w mieście placówce medycznej. Dzięki zainstalowaniu instalacji solarnej o powierzchni 45 m2 możliwe będzie przygotowywanie ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu energii słonecznej, której produkcja roczna wyniesie ok. 81 GJ. Znacznemu zmniejszeniu ulegną koszty przygotowania ciepłej wody oraz emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

Coraz częściej do WFOŚiGW w Katowicach trafiają wnioski o dofinansowanie zadań z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii np. kolektorów słonecznych instalowanych w placówkach służby zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej i obiektach sportowych czyli tam, gdzie koszt montażu tego typu urządzeń zwraca się najszybciej i najłatwiej. O coraz większej popularności instalacji solarnych decyduje także ich ekologiczny charakter. Energia pozyskiwana dzięki nim bowiem nie tylko jest najtańsza ale także nie zatruwa środowiska, nie powoduje powstawania nadmiernego hałasu i nie wpływa na systemy biologiczne wód.

Dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć Fundusz wspiera udzielając dotacji i preferencyjnych pożyczek. W istniejących obiektach dla jednostek sektora finansów publicznych w obiektach użyteczności publicznej dotacja może wynieść do 50 procent kosztów kwalifikowanych oraz do 40 procent dla pozostałych wnioskodawców, a w nowowybudowanych obiektach jednostek sektora finansów publicznych do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. Łącznie z pożyczką pomoc finansowa Funduszu na ten cel nie może przekroczyć 80 procent kosztów kwalifikowanych.

W 2008 roku Fundusz wsparł budowę w województwie śląskim ponad dwudziestu inwestycji z wykorzystaniem różnych odnawialnych źródeł energii kwotą 8 mln zł (w tym 2 mln zł dotacji).

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj