KE zapowiedziała rozpoczęcie dyskusji z krajami UE i z Parlamentem Europejskim na temat szkodliwych dla klimatu przepisów pakietu mobilności. Z opublikowanej analizy wynika, że nowe przepisy dotyczące transportu drogowego mogą zwiększyć emisje CO2 w UE nawet o 3,3 mln ton rocznie.

Rzecznik Komisji Europejskiej Stefan De Keersmaecker oświadczył, że zapisy pakietu mobilności, które będą miały negatywny wpływ na klimat, nie były elementami pierwotnej propozycji KE.

– Dlatego rozpoczniemy opartą na danych i badaniach dyskusję z państwami członkowskimi, europarlamentem i wszystkimi zainteresowanymi stronami nad możliwymi rozwiązaniami – powiedział De Keersmaecker dodając, że KE weźmie pod uwagę założenia Europejskiego Zielonego Ładu, właściwe funkcjonowanie jednolitego rynku, jak i dobro kierowców w transporcie drogowym.

Rzecznik nie odpowiedział jednak na pytanie, czy KE może przedstawić nowy projekt przepisów. Tymczasem z opublikowanej analizy dotyczącej wpływu na klimat i środowisko dwóch elementów pakietu, czyli obowiązkowego powrotu pojazdów do państwa członkowskiego, w którym mieści się siedziba firmy oraz stosowania kontyngentów kabotażowych na międzynarodowe przewozy kombinowane wynika, że zapisy te będą mieć negatywne skutki dla klimatu. Zdaniem KE, mogą one spowodować do 3,3 mln ton dodatkowej emisji dwutlenku węgla rocznie.

Zaproponowane przez KE nowe przepisy w założeniu miały poprawiać warunki pracy w transporcie drogowym, jednak w toku prac legislacyjnych w Brukseli – pomimo sprzeciwu części krajów, w tym Polski – wprowadzono do pakietu nowe zapisy. Przeforsowały je m.in. Francja i Niemcy. Te zapisy zostały wprowadzone przez Parlament Europejski i Radę UE w wyniku głosowania wśród krajów unijnych.

Dodatkowa emisja do 3,3 mln ton CO2 rocznie jest porównywalna z całkowitą roczną wartością emisji CO2 w transporcie w Estonii. W rezultacie wejścia w życie nowych przepisów do atmosfery trafi też dodatkowo do 704 ton tlenków azotu (NOx) i 251 ton pyłu zawieszonego (PM2,5).

Analiza obowiązku powrotu pojazdów pokazuje, że w scenariuszu, który według badania jest najbardziej prawdopodobny, przepis ten może skutkować nawet 2,9 mln ton dodatkowej emisji CO2 w 2023 r. To 4,6 proc. wzrostu emisji w ramach międzynarodowego transportu drogowego. Ogólnie, we wszystkich trzech analizowanych scenariuszach wzrost emisji CO2 waha się od 0,8 proc. do 4,6 proc.

W badaniu skupiającym się na kontyngentach kabotażowych w międzynarodowych operacjach transportu kombinowanego KE szacuje, że powszechne stosowanie przez państwa członkowskie możliwości ich wprowadzenia mogłoby doprowadzić do dodatkowych 397 tys. ton emisji CO2 i potencjalnych negatywnych długoterminowych skutków dla transportu kolejowego i intermodalnego.

Czytaj więcej

Skomentuj