1 / 15

Słupska kompostownia osadów ściekowych przeszła modernizację, która objęła m.in. przebudowę hali oraz budowę systemu kolektorów ssących oraz biofiltra wraz z pełną automatyką związaną ze sterowaniem. Obiekt po sześciu miesiącach przestoju wrócił do pracy.

Nowe urządzenia zastosowane w kompostowni oraz wykonane prace mają na celu ograniczenie uciążliwości odrowych oraz poprawę jakości pracy w kompostowni. Proces oraz wielkość produkcji kompostu po modernizacji obiektu nie uległ zmianie. Pierwsza partia kompostu będzie dostępna dla odbiorców od marca 2016 r. Inwestycja została przeprowadzona w ramach projektu pn. „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”.

Modernizacja hali polegała na częściowej zabudowie powierzchni przydachowej oraz całkowitym zamknięciu hali z obu stron z wykorzystaniem bram uchylnych. W okresach, gdy nie odbywają się prace w kompostowni, bramy pozostaną zamknięte, co pozwoli na mniejszą migrację odorów na zewnątrz hali oraz skuteczniejsze oczyszczenie powietrza wewnątrz kompostowni. Opary ulatniające się z pryzm zostają zasysane przez system kolektorów nad i pod pryzmą, które następnie skierowane są do biofiltra. Pełna automatyka związana ze sterowaniem przepustnicami umieszczonymi w kolektorach ma na celu zwiększenie wydajności instalacji. Natomiast zastosowanie biofiltra służyć ma oczyszczeniu powietrza ulatniającego się z pryzm poprzez rozbudowany na całej kompostowni system kolektorów. Całością procesu związanego z wychwyceniem i przejęciem ulatniających się oparów steruje system pięciu dmuchaw, które pracują w pełni automatycznie.

Inwestycja została współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. a ściany boczne wiaty co otwarte ? biofiltr oczyszczał będzie powietrze atmosferyczne również ? czy może je zanieczyszczał ?
    staram się zrozumieć sens takich działań ale jakoś nie potrafię

Skomentuj