Większość środków – 80 proc. z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest już zakontraktowana, informuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Płatności minimalne na koniec roku zostały już rozliczone, a otwarte pozostały już tylko nabory na e-administrację, otwarte dane i e-kompetencje.

Celem głównym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jest wykorzystanie przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych. Ma on wzmocnić cyfrowe fundamenty dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i ostatecznie poprawić jakość życia mieszkańców. Ma on zapewnić: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa).

Dofinansowanie z Programu Polska Cyfrowa wspiera inwestycje poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Część środków jest przeznaczonych na wdrażanie systemów umożliwiających załatwianie wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line.

Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych internetowych rozwiązań, finansowane są też działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 65+ lub niepełnosprawnym.

Specjalne wsparcie trafia też na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów.

Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach POPC są: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, konsorcja ww. jednostek z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami naukowymi, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj