Podczas konferencji “Miasta zrównoważone” zostanie przedstawiony “Ranking polskich miast zrównoważonych”. Badaniem objęto 50 największych miast w Polsce.

Postępujące zmiany klimatyczne uświadamiają nam wszystkim jeszcze dobitniej konieczność dążenia do zrównoważonego rozwoju w miastach. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która w ostatnim czasie ogarnęła świat w znaczący sposób zahamowała dyskusję na temat Europejskiego Zielonego Ładu.

Wydaje się jednak, że pomimo niepewności związanych z wpływem COVID-19 na europejską gospodarkę Unia Europejska nie zmienia wizji, nie rezygnuje z ambitnych celów i chce wspierać miasta i państwa w realizowaniu celów klimatycznych. 

1 maja o godz. 10:00 odbędzie się w formule on-line konferencja “Miasta zrównoważone” (rejestracja jest bezpłatna). Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki drugiej edycji “Rankingu polskich miast zrównoważonych”. Badaniem objęto 50 największych miast w Polsce.

Uczestnicy konferencji będą mieli także okazję, jako jedni z pierwszych, zapoznać się z aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej 2030, którą zaprezentuje wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Z kolei Paweł Mirowski, Z-ca Prezesa NFOŚIGW opowie o wsparciu samorządów w ramach programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”.

W konferencji wezmą udział wojewodowie, prezydenci miast, wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele miast zainteresowanych ideą wdrażania zrównoważonego rozwoju a także architekci, urbaniści i deweloperzy.

Czytaj więcej

Skomentuj