Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin poinformował o uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na realizację inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o przewidywanej mocy około 70 MWp. Koszt realizacji inwestycji oceniono na 200 mln zł.

Farma ma powstać na zrekultywowanych terenach uprzednio eksploatowanych górniczo, na obszarze około 110 hektarów, na terenie gminy Brudzew w powiecie tureckim.

Przewidywany czas realizacji inwestycji wyniesie około 24 miesiące (łącznie z okresem „preinwestycyjnym” tj.:  projektowanie, decyzje administracyjne itp.). Spodziewany koszt wybudowania farmy wraz z układem wyprowadzenia mocy ma wynieść około 200 mln zł.

Spółka zastrzegła jednocześnie, że realizacja projektu wymaga uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i zgód o charakterze formalno-prawnym oraz uzyskania finansowania projektu.

Czytaj więcej

Skomentuj