W województwie dolnośląskim startuje konkurs na zadania edukacyjno-informacyjne dotyczące zmian w ustawie o zachowaniu porządku i czystości w gminie. Do rozdysponowania jest 100 tys. zł.

Celem konkursu jest m.in. zwiększanie wiedzy Dolnoślązaków na temat zasad selektywnej zbiórki odpadów i możliwości ich ograniczania w życiu codziennym.Odpady to obecnie największy problem ekologiczny w Polsce. Aż 95 proc. wszystkich śmieci, trafia bez jakiegokolwiek przetwarzania na wysypiska – w większości już przepełnione.

Od 19 kwietnia do 15 maja wnioski na konkurs mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły lub przedszkole publiczne lub działające w formie stowarzyszenia. Dofinansowanie mogą pozyskać imprezy edukacyjne, konkursy, wystawy, prezentacje, happeningi, zbiórki odpadów połączone z imprezą dla mieszkańców realizowane w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 października 2012 r.

Wnioski powinny zostać złożone e-mailem na adres festiwale@smiecenieodpada.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” ul. Orła Białego 2, 59-220 Legnica w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2012 r. W przypadku wniosków składanych pocztą decyduje data wpływu. W załączeniu informacje do pobrania. W sprawie wniosku informacji udziela Joanna Czabajska z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” czabajska@zielonaakcja.pl, tel. 76 86 294 30.

Konkurs jest częścią kampanii informacyjno-edukacyjnej WFOŚiGW we Wrocławiu, której hasłem jest: „Świat się zmienia. Śmiecenie odpada”. Więcej w internecie: www.smiecenieodpada.pl i www.facebook.com/smiecenie.odpada


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj