W ramach projektu Caritas Laudato si’ ogłoszony został konkurs grantowy. W 12 diecezjach można pozyskać dofinansowanie w wysokości od 4 do 12,5 tys. zł na zrealizowanie lokalnych ekoprojektów ekologicznych.

Projekt Caritas Laudato Si’ powstał w roku 2019 jako odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka oraz potrzebę budzenia ekologicznej wrażliwości.

W całej Polsce powstają lokalne eko-projekty związane z problemem segregacji śmieci, brakiem wody, czy smogiem. Caritas Laudato Si’ dwa razy w roku przyznaje granty na realizację wymyślonego i zgłoszonego projektu, którego założeniem jest rozwiązanie danego programu w skali lokalnej.

Wysokość dofinansowań do 4 , 10 lub 12 tys. zł. na działania na rzecz środowiska. Jak informuje Caritas Laudato Si’, nad projektami czuwają animatorzy diecezjalni, “zapewniając wsparcie merytoryczne”.

Pierwsze projekty lokalne zostały zrealizowane w roku 2019 w pięciu diecezjach. Wśród nich były takie inicjatywy jak: wytwarzanie naturalnych środków czystości, szycie woreczków wielokrotnego użytku z firan, ogrody przyparafialne, ponowne wykorzystanie żywności (słoik św. Franciszka, który pełen jedzenia trafiał do potrzebujących). Uczestnicy badali też, jakość powietrza odpowiadając na problem smogu, tworzyli lokalne ścieżki edukacyjne, zielniki, warsztaty dla dzieci, młodzieży i Parafialnych Zespołów Caritas. Projekty były odpowiedzią na najważniejsze wyzwania ekologiczne w poszczególnych regionach.

Do konkursu o granty mogą przystąpić Parafialne Zespoły Caritas, Centra Wolontariatu Caritas oraz Szkolne Koła Caritas. Wnioski można składać w dwóch terminach. Do 30 września mogą zgłaszać swoje inicjatywy Centra Wolontariatu Caritas i Szkolne Koła Caritas, a do 15 października -Parafialne Zespoły Caritas. Osoby nienależące do żadnej z tych grup, mogą zgłosić się do animatora diecezjalnego deklarując chęć działania.

Jeden z projektów w roku 2019 został zrealizowany przez animatorów Caritas diecezji przemyskiej, którzy postawili na działania promujące ochronę środowiska naturalnego regionu oraz podnoszenie świadomości wagi i wartości zrównoważonego rozwoju w diecezji.

Konkurs odbywa się w wybranych diecezjach, regulaminy konkursowe z wykazem diecezji są dostępne na stronie projektu Caritas Laudato si’.

W otoczeniu kościoła św. Józefa Rzemieślnika w Zagórzu przeprowadzono warsztaty edukacyjne z sadzeniem rodzimych gatunków roślin, organizacją funkcji ogrodu deszczowego oraz funkcji rekreacyjnej ogrodu (np. miejsce spotkań przy ognisku). W ramach działań projektowych uczestnicy zorganizowali m.in. ogród zbierający wodę do gruntu z parkingu parafialnego i deszczówkę z budynku gospodarczego oraz założyli ekologiczną toaletę kompostującą.

Ogród przy kościele, nazywany Zakątkiem św. Franciszka, ma uświadamiać wszystkim mieszkańcom, parafianom, że krótko przycięte trawniki nie sprzyjają zatrzymywaniu wody, a w obliczu narastającej suszy jest potrzeba zakładania ogrodów deszczowych.

Projekty dofinansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

“Laudato si'” jest drugą encykliką papieża Franciszka. Została zaprezentowana 18 czerwca 2015 w Watykanie. Przez media jest ona także określana jako “zielona encyklika”.

Czytaj więcej

Skomentuj