1 / 3

Rzadsze koszenie miejskich trawników, naturalne i wysiewane łąki kwietne – tak Lublin zadba o zieleńce w tym roku, równocześnie walcząc z suszą.

Do końca tygodnia w 9 lokalizacjach w Lublinie będą zasiane łąki kwietne, które są w tym momencie przygotowywane do wysiewu. W kolejnych 23 lokalizacjach (o powierzchni łącznie 14 ha) w okresie letnim mieszkańcy zobaczą tabliczki informacyjne „Tu kosimy rzadziej”, które wyznaczą pozostawione nieskoszone fragmenty łąk naturalnych.

– Zrównoważone zarządzanie trawnikami – to kierunek w jakim będziemy podążać. Trawniki, jako podstawowy element terenów zieleni w mieście, odgrywają bardzo istotną rolę zarówno w kształtowaniu ładu przestrzennego, jak i warunków klimatycznych w mieście. Chcemy w pełni wykorzystać ich potencjał i w sposób przemyślany podchodzić do zabiegów pielęgnacyjnych. Utrzymując trawniki częściowo w formie naturalnych łąk kwietnych, a częściowo (gdzie to konieczne) w formie koszonej, chcemy wypracować pewien kompromis, który będzie godził różne potrzeby – mówi Hanna Pawlikowska, miejski architekt zieleni.

W pasach drogowych, w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu, trawniki wzdłuż ulic i ciągów pieszych będą koszone, ale z ograniczeniem do niezbędnego minimum.

Enklawa bioróżnorodności

Rzadko koszona trawa wytwarza duże ilości biomasy, która oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń pyłowych, pochłania CO2 oraz paruje, co istotnie wpływa na wilgotność powietrza. Trawniki, przy ograniczonym koszeniu, stają się enklawą bioróżnorodności, stanowią pożytek dla pszczół i innych zapylaczy oraz dają schronienie drobnym zwierzętom jak jaszczurki, żaby czy jeże.

Rośliny zielne mają szansę zakwitnąć i wydać nasiona, dzięki czemu zmniejsza się procentowy udział traw i zieleniec przestaje być monokulturą. Zróżnicowane gatunkowo zbiorowisko roślinne dużo lepiej znosi długotrwałe okresy suszy, ponieważ rośliny zielne posiadają głębszy system korzeniowy i są w stanie pobierać wodę z niżej położonych warstw gleby. Szczególnie teraz, gdy susza w Polsce staje się zjawiskiem permanentnym, ten argument nabiera znaczenia.


Webinarium "Utrzymanie zieleni miejskiej w czasie suszy":

  • ponad 3 godziny wiedzy;
  • możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym;
  • szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office);
  • brak kosztów przejazdu;
  • wygoda i bezpieczeństwo;

ZAPISZ SIĘ


Tu kosimy rzadziej

Zapoczątkowany w ubiegłorocznej edycji Zielonego Budżetu program „Tu kosimy rzadziej”, polegający na miejscowym wstrzymaniu koszenia w celu utworzenia naturalnej łąki kwietnej, w tym roku został rozszerzony o nowe lokalizacje. Tereny, wyznaczone na naturalne łąki kwietne, to najczęściej rozległe trawniki, skarpy oraz szerokie pasy dzielące jezdnie.

Do końca maja w 9 lokalizacjach będą zasiane łąki kwietne, które są w tym momencie przygotowywane do wysiewu. W kolejnych 23 lokalizacjach (o powierzchni łącznie 14 ha) w okresie letnim mieszkańcy zobaczą tabliczki informacyjne „Tu kosimy rzadziej”, które wyznaczą pozostawione nieskoszone fragmenty łąk naturalnych.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Dobrze, że piszą w czasie przyszłym, bo wczoraj i dzisiaj na Czechowskie w Lublinie od samego rana słychać było kosiarki rotacyjne i kosy spalinowe golące do gołej ziemi to, no leży tam na gruntach miejskich. Zniwelowanie naturalnych łąk kwietnych w znacznym obszarze Górek Czechowskich dotyczy tego samego samorządu, który tak pięknie rozpisuje się o ochronie zieleni, wody i klimatu.

Skomentuj