1 / 2

Krakowscy radni zdecydowali o wprowadzeniu na Kazimierzu strefy czystego transportu. To pierwsze miasto w Polsce, które zastosowało takie rozwiązanie. Pozwala ono wyznaczać strefy, do których wjeżdżać mogą wyłącznie samochody z czystym napędem, tzn. na prąd, gaz ziemny i wodór. Wyjątek stanowią auta mieszkańców i służb miejskich.

Strefy czystego transportu to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać władze większych miast, wyznaczając je w centrach miast lub dzielnicach ze ścisłą zabudową śródmiejską. Przepisy wprowadzono w styczniu, a znowelizowano w lipcu. Dotyczą miast powyżej 200 tys. mieszkańców.

Z tego rozwiązania skorzystali radni Krakowa, którzy uchwalili wprowadzenie strefy czystego transportu w historycznej dzielnicy Kazimierz. Po wprowadzeniu strefy na Kazimierz prawo wjazdu będą mieli tylko mieszkańcy (swoimi dotychczasowymi pojazdami bez żadnych ograniczeń) oraz przedsiębiorcy (do końca 2025 r. – później musieliby się wyposażyć w samochody niskoemisyjne) i taksówki (bez ograniczeń do końca 2025 r.). Poza nimi wjazd będą miały jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem CNG.

Strefa czystego transportu w Krakowie będzie testowo obowiązywać przez pół roku. Jeśli projekt się sprawdzi, będzie wprowadzony na stałe. W październiku radni zdecydowali o zawieszeniu prac na uchwałą, po protestach przedsiębiorców. Ich zdaniem zakaz wjazdu samochodów obsługujących ich firmy uniemożliwiłby lub znacząco utrudnił ich działalność. Konsultacje ws. strefy czystego transportu trwały w Krakowie od sierpnia.

29 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych do oznaczania granic strefy czystego transportu: D-54 „strefa czystego transportu” oraz D-55 „koniec strefy czystego transportu”. Znak D-54 oznacza wjazd do strefy czystego transportu, natomiast znak D-55 oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.

Strefa czystego transportu to narzędzie służące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, m.in. pyłów i tlenków azotu, zmniejszania natężenia ruchu samochodowego na obszarze silnie użytkowanym przez pieszych, a także podnoszące ich komfort poruszania się. Zdaniem radnych Krakowa zmniejszenie liczby pojazdów wjeżdżających do kwartału turystycznego będzie miało pozytywny wpływ na jakość powietrza znajdującego się nad ulicami. Tym bardziej że po ulicach Kazimierza chodzą głównie piesi.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj